Förtroendemannaregistret

Kirunas kommunvapen Sidhuvud
 

Förtroendevalda

Samtliga Politiska uppdrag

Samtliga Politiska uppdrag för Dick Vånsjö (SJVP)
Nämnd/styrelsePeriod
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
1:e vice ordf
2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelse -
1:e vice ordf
2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige -
Ledamot
2018-10-15 - 2022-10-15
Kirunabostäder AB -
Ombud
2019-01-01 - 2022-12-31
Tekniska Verken i Kiruna AB -
Ombudsers
2019-01-01 - 2022-12-31
Historik


TroInt 8.1

© Förtroendemannaregistret, Kiruna kommun 2008.
Systemansvarig: Anja Leinonen, Kommunkansliet.
E-post: kommun@kommun.kiruna.se