Förtroendemannaregistret

Kirunas kommunvapen Sidhuvud
 

Förtroendevalda

Samtliga Politiska uppdrag

Samtliga Politiska uppdrag för Gunnar Selberg (C)
Nämnd/styrelsePeriod
Kommunstyrelse -
Ordf
2019-01-01 - 2022-12-31
Kirunabostäder AB -
Vice ordf
2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
Ordf
2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige -
Ledamot
2018-10-15 - 2022-10-15
Tekniska Verken i Kiruna AB -
Ombud
2019-01-01 - 2022-12-31
Historik


TroInt 8.1

© Förtroendemannaregistret, Kiruna kommun 2008.
Systemansvarig: Anja Leinonen, Kommunkansliet.
E-post: kommun@kommun.kiruna.se