Förtroendemannaregistret

Kirunas kommunvapen Sidhuvud
 

Förtroendevalda

Medlemmar i Vänsterpartiet med politiska uppdrag

Eriksson, Paulina
Gunnestam, Lars
Gustafsson, Carolina
Henriksson, Siv
Inga Poromaa, Sanna
Isaksson, Lisbeth
Lampinen, Helge
Lundström, Mattias
Mäki, Jenny
Määttä, Ida
Nilsson, Oskar
Norman, Roger
Olsson, Martin
Pekkari, Sigurd
Stridsman, Sten
Söderberg, Doris
TroInt 8.1

© Förtroendemannaregistret, Kiruna kommun 2008.
Systemansvarig: Anja Leinonen, Kommunkansliet.
E-post: kommun@kommun.kiruna.se