Förtroendemannaregistret

Kirunas kommunvapen Sidhuvud
 

Förtroendevalda

Centrala Nämnder/Styrelser

Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
Valnämnd
Kommunstyrelse
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kultur- och utbildningsnämnd
Miljö- och byggnämnd
Socialnämnd
Överförmyndarnämnd


Bolag

Tekniska Verken i Kiruna AB
Kirunabostäder AB


Samverkansgrupper

Inga nämnder/styrelser


TroInt 8.1

© Förtroendemannaregistret, Kiruna kommun 2008.
Systemansvarig: Anja Leinonen, Kommunkansliet.
E-post: kommun@kommun.kiruna.se