Förtroendemannaregistret

Kirunas kommunvapen Sidhuvud
 

Förtroendevalda

Historik för Hjertell, Katarina (C)
Nämnd/styrelsePeriod
Godemän vid fastighetsbildningsförrättning m m -
Godeman
2015-01-01 - 2018-12-31
Kiruna kommunföretag AB -
Ledamot
2018-06-18 - 2018-12-31
Kiruna kommunpartner AB -
Ledamot
2015-01-01 - 2018-12-31
Kiruna Kraft AB -
Ledamot
2015-01-01 - 2018-12-31
Kiruna Näringsfastigheter AB -
Ledamot
2014-03-31 - 2018-12-31
Kirunabostäder AB -
Ledamot
2014-03-31 - 2018-12-31
Kommunförbundet Norrbotten -
Ombud
2015-02-23 - 2018-12-31
Kommunstyrelse -
Ledamot
2016-02-22 - 2018-12-31
Malmfältens Folkhögskola -
Ombud
2015-11-24 - 2018-12-31
Malmfältens Kraftverk AB -
Ers
2015-04-13 - 2018-12-31
Miljö- och byggnämnd -
Ledamot
2018-09-24 - 2018-12-31
Tekniska Verken i Kiruna AB -
Ledamot
2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige -
Ledamot
2014-10-16 - 2018-10-14
Kommunstyrelse -
Ers
2015-01-01 - 2016-02-21

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
TroInt 8.1

© Förtroendemannaregistret, Kiruna kommun 2008.
Systemansvarig: Anja Leinonen, Kommunkansliet.
E-post: kommun@kommun.kiruna.se