Förtroendemannaregistret

Kirunas kommunvapen Sidhuvud
 

Förtroendevalda

Historik för Persson, Marie (V)
Nämnd/styrelsePeriod
Kommunstyrelse -
Ers
2019-01-01 - 2020-10-20
Miljö- och byggnämnd -
Insyns
2019-10-21 - 2020-10-20
Gruppledare -
Gruppledare
2014-12-09 - 2017-09-19
Kommunfullmäktige -
Ledamot
2010-11-01 - 2017-09-19
Kommunstyrelse -
Ers
2015-01-01 - 2017-09-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
Ers
2015-01-01 - 2017-09-19
Krisledningsnämnd -
Ers
2015-01-01 - 2017-09-19
Miljö- och byggnämnd -
Ledamot
2011-04-11 - 2017-09-19
Partiberedning -
Ers
2014-10-15 - 2017-09-19
Sámi Teáhter -
Ers
2015-01-01 - 2016-04-11
Kiruna Näringsfastigheter AB -
Suppl
2014-03-31 - 2014-12-31
Kirunabostäder AB -
Suppl
2014-03-31 - 2014-12-31
Kommunens Översiktsplanegrupp -
Vice ordf
2011-05-16 - 2014-12-31
Gruppledare -
Ers
2014-10-15 - 2014-12-08
Valberedning -
Ers
2010-11-01 - 2014-10-14
Barn- och utbildningsnämnd -
Ledamot
2011-01-01 - 2013-02-25
Miljö- och byggnämnd -
Ers
2011-01-01 - 2011-04-10

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
TroInt 8.1

© Förtroendemannaregistret, Kiruna kommun 2008.
Systemansvarig: Anja Leinonen, Kommunkansliet.
E-post: kommun@kommun.kiruna.se