Förtroendemannaregistret

Kirunas kommunvapen Sidhuvud
 

Förtroendevalda

Historik för Sydberg, Stefan (M)
Nämnd/styrelsePeriod
Kultur- och utbildningsnämnd -
Insyns
2019-01-01 - 2020-02-17
Vattenfrågor, Norrbottens kommuner/Lst -
Kontpol ers
2019-01-01 - 2019-02-25
Esrange Lokala Samrådskommitté -
Ledamot
2015-01-01 - 2018-12-31
Inköpsdelegerande -
Ledamot
2015-01-01 - 2018-12-31
Kiruna kommunpartner AB -
Vice ordf
2015-01-01 - 2018-12-31
Kiruna Kraft AB -
Vice ordf
2015-01-01 - 2018-12-31
Kiruna Lappland Ekonomisk förening -
Ledamot
2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunförbundet Norrbotten -
Ombudsers
2015-01-01 - 2018-12-31
Kommuninvest Ekonomisk förening -
Ombud
2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunstyrelse -
2:e vice ordf
2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
Ledamot
2015-01-01 - 2018-12-31
Krisledningsnämnd -
Ledamot
2015-01-01 - 2018-12-31
Malmfältens Kraftverk AB -
Ledamot
2015-01-01 - 2018-12-31
Partiberedning -
Ledamot
2014-10-15 - 2018-12-31
Progressum -
Ledamot
2015-01-01 - 2018-12-31
Samverkanorganet kommunen-samerna -
Ledamot
2015-02-02 - 2018-12-31
Svenska Kommun försäkrings AB -
Ombudsers
2015-01-01 - 2018-12-31
Tekniska Verken i Kiruna AB -
Vice ordf
2015-01-01 - 2018-12-31
Valnämnd -
Insyns
2015-01-01 - 2018-12-31
Vattenfrågor, Kommunförbundet Norrbotten/Lst -
Ledamot
2015-02-02 - 2018-12-31
Gruppledare -
Gruppledare
2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige -
Ledamot
2010-11-01 - 2018-10-14
Valberedning -
Ledamot
2014-10-15 - 2018-10-14
Fritids- och kulturnämnd -
Ledamot
2011-01-01 - 2014-12-31
Godemän vid fastighetsbildningsförrättning m m -
Godeman
2011-01-01 - 2014-12-31
Gymnasienämnden för Lapplands gymnasium -
Ledamot
2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunens Översiktsplanegrupp -
Ers
2013-06-10 - 2014-12-31
Kommunstyrelse -
Ledamot
2014-01-01 - 2014-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
Ers
2014-01-01 - 2014-12-31
Krisledningsnämnd -
Ers
2014-01-01 - 2014-12-31
Samverkanorganet kommunen-LKAB (Au) -
Ers
2014-01-01 - 2014-12-31
Partiberedning -
Ers
2014-02-24 - 2014-10-14
Valberedning -
Ers
2010-11-01 - 2014-10-14

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
TroInt 8.1

© Förtroendemannaregistret, Kiruna kommun 2008.
Systemansvarig: Anja Leinonen, Kommunkansliet.
E-post: kommun@kommun.kiruna.se