Förtroendemannaregistret

Kirunas kommunvapen Sidhuvud
 

Förtroendevalda

Historik för Liikavainio, Tea (S)
Nämnd/styrelsePeriod
Kiruna kommunföretag AB -
Lek rev suppl
2018-06-18 - 2018-12-31
Kiruna kommunpartner AB -
Lek revisor
2011-02-21 - 2018-12-31
Kiruna Kraft AB -
Lek revisor
2011-02-21 - 2018-12-31
Kiruna Näringsfastigheter AB -
Lek revisor
2015-01-01 - 2018-12-31
Kirunabostäder AB -
Lek revisor
2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunens revisorer -
Revisor
2011-02-21 - 2018-12-31
Lapplands Kommunalförbund -
Revisor
2015-09-14 - 2018-12-31
Tekniska Verken i Kiruna AB -
Lek revisor
2011-02-21 - 2018-12-31
Kiruna Näringsfastigheter AB -
Lek rev suppl
2011-02-21 - 2014-12-31
Kirunabostäder AB -
Lek rev suppl
2011-02-21 - 2014-12-31
Lapplands Kommunalförbund -
Revisor
2013-02-25 - 2014-12-31
Kirunabostäder AB -
Lek rev suppl
2007-01-01 - 2010-12-31
Kommunens revisorer -
Ledamot
2007-01-01 - 2010-12-31
Lapplands Kommunalförbund -
Revisor
2009-04-06 - 2010-12-31
Tekniska Verken i Kiruna AB -
Lek revisor
2007-01-01 - 2010-12-31
Kommunfullmäktige -
Ledamot
2006-11-01 - 2010-10-31
Valnämnd -
Ordf
2004-01-01 - 2007-02-12
Centrala arbetsmiljökommittén -
Ordförande
2004-03-01 - 2006-12-31
Kiruna Folkets Hus och Park -
Revisor
2004-03-01 - 2006-12-31
Kommunförbundet Norrbotten -
Ombudsers
2003-02-17 - 2006-12-31
Kommunstyrelse -
Ers
2004-03-01 - 2006-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
Ers
2003-01-01 - 2006-12-31
Miljö- och byggnämnd -
Ledamot
1995-01-01 - 2006-12-31
Personal- och organisationsutskott -
Ordf
2004-03-01 - 2006-12-31
Samverkanorganet kommunen-LKAB -
Ers
2003-02-17 - 2006-12-31
Abisko Naturvetenskapliga station -
Ledamot
2004-03-01 - 2004-03-02
Personal- och organisationsutskottet -
Ersättare
2003-01-01 - 2004-02-29
Valnämnden -
Ledamot
2003-01-01 - 2003-12-31
Kommunstyrelsen -
Ledamot
2003-01-01 - 2003-03-01
Brf Kirunahus VII -
Ledamot
1999-01-01 - 2002-12-31
Kiruna Folkets Hus och Park -
Ledamot
1999-01-01 - 2002-12-31
Kiruna Renhållnings AB -
Revisor
1999-01-01 - 2002-12-31
Kiruna Värmeverks AB -
Revisor
1999-01-01 - 2002-12-31
Malmfältens Kraftverk AB -
Ersättare
1993-07-01 - 2002-12-31
Naturvårdsnämnd -
Ombud
1999-01-01 - 2002-12-31
Valnämnd -
Ledamot
1999-01-01 - 2002-12-31
Malmfältens Folkhögskola -
Revisor
1998-04-01 - 1998-12-31
Kommunfullmäktige -
Ledamot
1991-11-01 - 1998-10-31
Handikapprådet -
Ersättare
1992-01-01 - 1994-12-31
HSB:s fullmäktigestämma -
Ledamot
1992-01-01 - 1994-12-31
Kiruna Lappland Ekonomisk förening -
Ombud
1993-05-01 - 1994-12-31
Kiruna Renhållnings AB -
Revisor
1994-01-01 - 1994-12-31
Kiruna Värmeverks AB -
Revisor
1994-01-01 - 1994-12-31
Kirunabostäder AB -
Ledamot
1987-12-01 - 1994-12-31
Kommunstyrelse -
Ledamot
1990-07-01 - 1994-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
Ledamot
1992-01-01 - 1994-12-31
Miljönämnden -
Vordf
1986-01-01 - 1994-12-31
Samverkansorganet kommunen-LKAB -
Ledamot
1992-01-01 - 1994-12-31
Stiftelsen Malmfältens folkhögskola -
Revisor
1994-03-01 - 1994-12-31
Kiruna Turism AB -
Ersättare
1990-10-01 - 1991-12-31
Näringslivsutskott -
Ersättare
1990-07-01 - 1991-12-31
Samverkansorganet kommunen-LKAB -
Ersättare
1990-07-01 - 1991-12-31
Skyddskommittén övriga förv -
Ledamot
1986-01-01 - 1991-12-31
Skönhetsrådet -
Vordf
1989-07-01 - 1991-12-31
Handikapprådet -
Ersättare
1986-01-01 - 1988-12-31
Socialnämnden -
Ersättare
1986-01-01 - 1988-12-31
Kirunabostäder AB -
Ersättare
1986-01-01 - 1987-11-30
Hälsovårdsnämnden -
Ledamot
1983-01-01 - 1985-12-31
Hälsovårdsnämnden -
Ersättare
1977-01-01 - 1982-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
TroInt 8.1

© Förtroendemannaregistret, Kiruna kommun 2008.
Systemansvarig: Anja Leinonen, Kommunkansliet.
E-post: kommun@kommun.kiruna.se