Förtroendemannaregistret

Kirunas kommunvapen Sidhuvud
 

Förtroendevalda

Historik för Niia, Laila (NS)
Nämnd/styrelsePeriod
Kommunens Översiktsplanegrupp -
Ers
2011-10-24 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige -
Ers
2011-11-14 - 2014-10-15
Partiberedning -
Ers
2011-11-15 - 2014-10-14
Valberedning -
Ers
2010-11-15 - 2014-10-14
Kiruna Näringsfastigheter AB -
Suppl
2009-12-15 - 2010-12-31
Kirunabostäder AB -
Suppl
2008-10-16 - 2010-12-31
Malmfältens Folkhögskola -
Revisorers
2007-01-01 - 2010-12-31
Valberedning -
Ers
2007-09-24 - 2010-10-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
TroInt 8.1

© Förtroendemannaregistret, Kiruna kommun 2008.
Systemansvarig: Anja Leinonen, Kommunkansliet.
E-post: kommun@kommun.kiruna.se