Förtroendemannaregistret

Kirunas kommunvapen Sidhuvud
 

Förtroendevalda

Historik för Abrahamsson, Mattias (M)
Nämnd/styrelsePeriod
Malmfältens Folkhögskola -
Ombudsers
2019-01-01 - 2019-11-25
Kommunstyrelse -
Ers
2015-01-01 - 2018-12-31
Partiberedning -
Ers
2014-10-15 - 2018-12-31
Gruppledare -
Ers
2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige -
Ledamot
1998-11-01 - 2018-10-14
Valberedning -
Ers
2014-10-15 - 2018-10-14
Socialnämnd -
Ers
2015-01-01 - 2018-04-09
Kiruna kommunpartner AB -
Ledamot
2009-12-15 - 2014-12-31
Kiruna Kraft AB -
Ledamot
2009-12-15 - 2014-12-31
Kommunala Handikapprådet -
Ledamot KS
2013-06-10 - 2014-12-31
Kommunens Översiktsplanegrupp -
Ledamot
2010-04-12 - 2014-12-31
Kommunstyrelse -
Ledamot
2013-04-08 - 2014-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
Ledamot
2014-01-01 - 2014-12-31
Krisledningsnämnd -
Ledamot
2014-01-01 - 2014-12-31
Malmfältens Kraftverk AB -
Ledamot
2011-01-01 - 2014-12-31
Samverkanorganet kommunen-LKAB (Au) -
Ledamot
2014-01-01 - 2014-12-31
Tekniska Verken i Kiruna AB -
Ledamot
2007-01-01 - 2014-12-31
Partiberedning -
Ledamot
2014-01-01 - 2014-10-14
Valberedning -
Ledamot
2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
Ers
2013-04-08 - 2013-12-31
Krisledningsnämnd -
Ers
2013-04-08 - 2013-12-31
Partiberedning -
Ers
2010-11-01 - 2013-12-31
Samverkanorganet kommunen-LKAB (Au) -
Ers
2013-04-08 - 2013-12-31
Kommunförbundet Norrbotten -
Ombudsers
2007-01-01 - 2008-10-16
Godemän vid fastighetsbildningsförrättning m m -
Godeman
2004-05-03 - 2006-12-31
Hemvärnsområdenas förtroendenämnder -
Ledamot
2004-05-03 - 2006-12-31
Kommunens Översiktsplanegrupp -
Ers
2005-01-31 - 2006-12-31
Malmfältens Kraftverk AB -
Ledamot
2004-05-03 - 2006-12-31
Miljö- och byggnämnd -
Ers
2003-01-01 - 2006-12-31
Nämndemän vid Gällivare tingsrätt -
Nämndeman
2003-01-01 - 2006-12-31
Kommunens Översiktsplanegrupp -
Ledamot
2004-03-08 - 2005-01-30
Miljö- och byggnämnd -
Ledamot
1999-01-01 - 2002-12-31
Kirunabostäder AB -
Ersättare
1997-12-01 - 1998-12-31
Miljönämnden -
Ersättare
1997-10-01 - 1998-12-31
Kirunabostäder AB -
Ersättare
1993-01-01 - 1994-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
TroInt 8.1

© Förtroendemannaregistret, Kiruna kommun 2008.
Systemansvarig: Anja Leinonen, Kommunkansliet.
E-post: kommun@kommun.kiruna.se