Förtroendemannaregistret

Kirunas kommunvapen Sidhuvud
 

Förtroendevalda

Historik för Edfast, Kerstin (M)
Nämnd/styrelsePeriod
Kommunförbundet Norrbotten -
Ombud
2011-01-01 - 2014-12-31
Socialnämnd -
Ledamot
2008-10-16 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige -
Ledamot
2014-02-24 - 2014-10-15
Kommunfullmäktige -
Ers
2010-11-01 - 2014-02-24
Kommunala Handikapprådet -
Ledamot KS
2011-11-28 - 2013-04-22
Kommunens Översiktsplanegrupp -
Ers
2007-01-01 - 2013-04-22
Kommunstyrelse -
Ledamot
2011-01-01 - 2013-04-08
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
Ers
2011-01-01 - 2013-04-08
Krisledningsnämnd -
Ers
2011-01-01 - 2013-04-08
Samverkanorganet kommunen-LKAB (Au) -
Ers
2011-01-01 - 2013-04-08
Kommunala Pensionärsrådet -
Ledamot OMS
2007-01-01 - 2010-12-31
Kommunförbundet Norrbotten -
Ombudsers
2008-10-16 - 2010-12-31
Kommunstyrelse -
Ers
2004-03-01 - 2010-12-31
Kommunfullmäktige -
Ledamot
1991-11-01 - 2010-10-31
Partiberedning -
Ers
2008-10-16 - 2010-10-31
Valberedning -
Ers
2008-10-16 - 2010-10-31
Kommunala Handikapprådet -
Ordf OMS
2007-01-01 - 2008-10-20
Kommunförbundet Norrbotten -
Ombud
2003-01-01 - 2008-10-15
Partiberedning -
Vice ordf
2006-11-01 - 2008-10-15
Socialnämnd -
Vice ordf
2004-01-01 - 2008-10-15
Valberedning -
Vice ordf
2004-11-09 - 2008-10-15
Näringslivsutskott -
Ers
2004-03-01 - 2006-12-31
Personal- och organisationsutskott -
Ers
2004-03-01 - 2006-12-31
Samverkanorganet kommunen-samerna -
Ers
2006-09-04 - 2006-12-31
Partiberedning -
Ers
2004-03-01 - 2006-10-31
Centrala arbetsmiljökommittén -
Ersättare
2004-03-01 - 2004-09-12
Valberedning -
Ersättare
2003-03-10 - 2004-09-12
Omsorgsnämnden -
Ledamot
2003-01-01 - 2003-12-31
Arbetsmarknadsnämnd -
Ledamot
1999-01-01 - 2002-12-31
Kommunförbundet Norrbotten -
Ersättare
1999-01-01 - 2002-12-31
Kommunstyrelse -
Ersättare
1995-01-01 - 2002-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
Ersättare
1999-01-01 - 2002-12-31
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation -
Ersättare
1999-01-01 - 2002-12-31
Näringslivsutskott -
Ersättare
1999-01-01 - 2002-12-31
Omsorgsnämnd -
Ledamot
1992-01-01 - 2002-12-31
Personal- och organisationsutskott -
Ersättare
1999-01-01 - 2002-12-31
Samverkansorganet kommunen-LKAB -
Ersättare
1999-01-01 - 2002-12-31
Valberedning -
Ersättare
1999-01-01 - 2002-12-31
Handikapprådet -
Ersättare
1995-01-01 - 1998-12-31
Barn- och utbildningsnämnd -
Ersättare
1992-01-01 - 1994-12-31
Omsorgsnämndens au -
Ledamot
1992-01-01 - 1994-12-31
Kf vitaliseringsutskott -
Ledamot
1992-01-01 - 1992-12-31
Handikapprådet -
Ersättare
1989-01-01 - 1991-12-31
Kommunförbundet Norrbotten -
Ersättare
1989-01-01 - 1991-12-31
Socialnämnden -
Ledamot
1989-01-01 - 1991-12-31
Socialnämndens sociala utskott -
Ledamot
1989-01-01 - 1991-12-31
Kommunfullmäktige -
Ersättare
1988-11-01 - 1991-10-31
Barn- och utbildningsnämnd -
Ersättare
1988-01-01 - 1988-12-31
Fritids- och kulturnämnd -
Ersättare
1987-09-01 - 1988-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
TroInt 8.1

© Förtroendemannaregistret, Kiruna kommun 2008.
Systemansvarig: Anja Leinonen, Kommunkansliet.
E-post: kommun@kommun.kiruna.se