Förtroendemannaregistret

Kirunas kommunvapen Sidhuvud
 

Förtroendevalda

Historik för Svedell, Hans (M)
Nämnd/styrelsePeriod
Kommunfullmäktige -
Ledamot
1987-01-01 - 2014-02-24
Kommunstyrelse -
Ledamot
2008-10-16 - 2013-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
Ledamot
2008-10-16 - 2013-12-31
Krisledningsnämnd -
Ledamot
2010-03-01 - 2013-12-31
Partiberedning -
Ledamot
2008-10-16 - 2013-12-31
Samverkanorganet kommunen-LKAB (Au) -
Ledamot
2004-03-01 - 2013-12-31
Inköpsdelegerande -
Ledamot
2006-11-01 - 2010-12-31
Norrbottens Energikontor AB -
Ers
2006-03-13 - 2010-12-31
Valberedning -
Ledamot
2008-10-16 - 2010-10-31
Arbetsmarknadsnämnd -
Ledamot
2007-01-01 - 2010-06-07
Kommunens Översiktsplanegrupp -
Ledamot
2008-11-03 - 2010-04-12
Kommunala Handikapprådet -
Ers KS
2007-01-01 - 2008-11-03
Kommunala Pensionärsrådet -
Ledamot KS
2007-01-01 - 2008-11-03
Samverkanorganet kommunen-samerna -
Vice ordf
2006-09-04 - 2008-11-03
Kommunens Översiktsplanegrupp -
Vice ordf
2005-01-31 - 2008-11-02
Esrange Lokala Samrådskommitté -
Ers
2004-03-01 - 2008-10-16
Kiruna Lappland Ekonomisk förening -
Ledamot
2001-01-01 - 2008-10-16
Kommunförbundet Norrbottens styrelse -
Ers
2007-02-12 - 2008-10-16
Kommuninvest Ekonomisk förening -
Ombudsers
2007-01-01 - 2008-10-16
Svenska Kommunförsäkrings AB -
Ombud
2004-11-09 - 2008-10-16
Kommunstyrelse -
1:e vice ordf
2004-02-09 - 2008-10-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
Vice ordf
2004-03-01 - 2008-10-15
Partiberedning -
Ers
2006-11-01 - 2008-10-15
Valberedning -
Ers
2004-11-09 - 2008-10-15
Kirunabostäder AB -
Suppl
2004-03-01 - 2006-12-31
Partiberedning -
Vice ordf
2004-09-13 - 2006-10-31
Kommunens Översiktsplanegrupp -
Ersättare
2004-03-08 - 2005-01-30
Valberedning -
Ledamot
2003-01-01 - 2004-11-09
Partiberedning -
Ledamot
2004-03-01 - 2004-09-12
Barn- och utbildningsnämnden -
Insynspolitiker
2003-01-01 - 2004-02-29
Partiberedning -
2:e v ordf
2002-11-01 - 2004-02-29
Kirunabostäder AB -
Ersättare
2000-03-01 - 2002-12-31
Kommunförbundet Norrbotten -
Ledamot
1995-01-01 - 2002-12-31
Kommunstyrelse -
Ledamot
1986-01-01 - 2002-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
Ledamot
1999-01-01 - 2002-12-31
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation -
Ledamot
1999-01-01 - 2002-12-31
Närings o turismutskottet -
Ledamot
1999-01-01 - 2002-12-31
Partiberedning -
Ledamot
1989-01-01 - 2002-12-31
Personal- och organisationsutskott -
Ledamot
1999-01-01 - 2002-12-31
Samverkansorganet kommunen-LKAB -
Ledamot
1999-01-01 - 2002-12-31
Samverkansorganet kommunen-samerna -
Ersättare
1999-01-01 - 2002-12-31
Valberedning -
Ledamot
1989-01-01 - 2002-12-31
Barn- och utbildningsnämnd -
Ledamot
1992-01-01 - 1998-12-31
Kiruna Turism AB -
Ledamot
1992-01-01 - 1994-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
Ledamot
1986-01-01 - 1994-12-31
Ks plan o tekn utskottet -
Ersättare
1992-01-01 - 1994-12-31
Personal- och organisationsutskott -
Vordf
1992-01-01 - 1994-12-31
Samverkansorganet kommunen-LKAB -
Ledamot
1989-01-01 - 1994-12-31
Yrkesråd bygg och anläggning -
Ledamot
1992-01-01 - 1994-12-31
Barn- och utbildningsnämnd -
Ledamot
1986-01-01 - 1991-12-31
Kiruna Hotellfastighets AB -
Ersättare
1989-01-01 - 1991-12-31
Närings o turismutskottet -
Ledamot
1989-01-01 - 1991-12-31
Kommunfullmäktige -
Ersättare
1986-01-01 - 1986-12-31
Barn- och utbildningsnämnd -
Ersättare
1984-09-01 - 1985-12-31
Personalnämnden -
Ledamot
1984-07-01 - 1985-12-31
Taxeringsnämnder -
Ersättare
1983-01-01 - 1985-12-31
Personalnämnden -
Ersättare
1983-01-01 - 1984-06-30

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
TroInt 8.1

© Förtroendemannaregistret, Kiruna kommun 2008.
Systemansvarig: Anja Leinonen, Kommunkansliet.
E-post: kommun@kommun.kiruna.se