Förtroendemannaregistret

Kirunas kommunvapen Sidhuvud
 

Förtroendevalda

Historik för Nilsson, Ragnhild (SL)
Nämnd/styrelsePeriod
Kommunala Handikapprådet -
Ordf
2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunala Pensionärsrådet -
Ers
2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunens Översiktsplanegrupp -
Ers
2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunstyrelse -
2:e vice ordf
2011-04-11 - 2014-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
Ledamot
2011-01-01 - 2014-12-31
Krisledningsnämnd -
Ledamot
2011-01-01 - 2014-12-31
Leader Polaris -
Ombudsers
2011-02-28 - 2014-12-31
Leader Tornedalen -
Ombudsers
2011-02-28 - 2014-12-31
Miljö- och byggnämnd -
Ers
2014-06-02 - 2014-12-31
Minoritetsspråkssamråd -
Ordf
2014-05-01 - 2014-12-31
Sámi Teáhter -
Ers
2011-01-01 - 2014-12-31
Samverkanorganet kommunen-LKAB (Au) -
Ledamot
2011-01-01 - 2014-12-31
Samverkanorganet kommunen-samerna -
Vice ordf
2012-02-27 - 2014-12-31
Valnämnd -
Ers
2011-01-01 - 2014-12-31
Vattenfrågor, Kommunförbundet Norrbotten -
Kontpol ord
2011-08-29 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige -
Ledamot
2006-11-01 - 2014-10-15
Partiberedning -
Ledamot
2006-11-01 - 2014-10-14
Valberedning -
Ledamot
2008-10-16 - 2014-10-14
Samverkanorganet kommunen-samerna -
Ledamot
2011-01-31 - 2012-02-26
Kommunstyrelse -
Ledamot
2007-01-01 - 2011-04-10
Kommunens Översiktsplanegrupp -
Ledamot
2010-05-17 - 2010-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
Ers
2007-01-01 - 2010-12-31
Krisledningsnämnd -
Ers
2010-03-01 - 2010-12-31
Samverkanorganet kommunen-LKAB (Au) -
Ers
2007-01-01 - 2010-12-31
Kommunens Översiktsplanegrupp -
Ers
2008-11-03 - 2010-05-16
Samverkanorganet kommunen-samerna -
Ers
2007-01-01 - 2008-11-03
Valberedning -
Ers
2006-11-01 - 2008-10-15

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
TroInt 8.1

© Förtroendemannaregistret, Kiruna kommun 2008.
Systemansvarig: Anja Leinonen, Kommunkansliet.
E-post: kommun@kommun.kiruna.se