Förtroendemannaregistret

Kirunas kommunvapen Sidhuvud
 

Förtroendevalda

Historik för Hejdenberg, Gert (NS)
Nämnd/styrelsePeriod
Gruppledare -
Ers
2014-10-15 - 2017-09-19
Kiruna Näringsfastigheter AB -
Ers
2016-02-22 - 2017-09-19
Kirunabostäder AB -
Ers
2016-02-22 - 2017-09-19
Partiberedning -
Ers
2014-10-15 - 2017-09-19
Socialnämnd -
Ledamot
2015-01-01 - 2017-09-19
Valberedning -
Ers
2014-10-15 - 2017-09-19
Överförmyndarnämnd -
Ers
2015-01-01 - 2017-09-19
Kommunfullmäktige -
Ledamot
2014-10-16 - 2017-06-26
Nämndemän vid Gällivare tingsrätt -
Nämndeman
2011-01-01 - 2015-12-31
Socialnämnd -
Ers
2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunala Pensionärsrådet -
Ers OMS
2007-01-01 - 2010-12-31
Kommunstyrelse -
Ledamot
2010-02-22 - 2010-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
Ledamot
2010-02-22 - 2010-12-31
Krisledningsnämnd -
Ledamot
2010-03-01 - 2010-12-31
Länstrafiken -
Opp repr
2009-06-02 - 2010-12-31
Samverkanorganet kommunen-LKAB (Au) -
Ledamot
2010-02-22 - 2010-12-31
Socialnämnd -
Ledamot
2007-01-01 - 2010-12-31
Överförmyndarnämnd -
Ledamot
2008-10-16 - 2010-12-31
Kommunfullmäktige -
Ledamot
2006-11-01 - 2010-10-31
Partiberedning -
Ers
2010-02-22 - 2010-10-31
Kommunstyrelse -
Ers
2007-01-01 - 2010-02-22
Kommunala Handikapprådet -
Ers OMS
2007-01-01 - 2008-10-20

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
TroInt 8.1

© Förtroendemannaregistret, Kiruna kommun 2008.
Systemansvarig: Anja Leinonen, Kommunkansliet.
E-post: kommun@kommun.kiruna.se