Förtroendemannaregistret

Kirunas kommunvapen Sidhuvud
 

Förtroendevalda

Historik för Nilsson, Kenneth (S)
Nämnd/styrelsePeriod
Kommunstyrelse -
Ledamot
2015-01-01 - 2018-12-31
Lokalt Ledd Utveckling Tornedalen -
Ers
2016-01-01 - 2018-12-31
Samverkanorganet kommunen-samerna -
Ers
2015-03-23 - 2018-12-31
Styrelsen för Malmfältens folkhögskola -
Ledamot
2015-01-01 - 2018-12-31
Överförmyndarnämnd -
Ordf
2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige -
Ledamot
1998-11-01 - 2018-10-14
Fiskeriområde Tornedalen o Haparanda styrelse -
Ledamot
2014-03-10 - 2014-12-31
Leader Tornedalen -
Ers
2014-03-10 - 2014-12-31
Nämndemän vid Gällivare tingsrätt -
Nämndeman
2011-01-01 - 2013-04-08
Socialnämnd -
Ledamot
2011-01-01 - 2013-04-08
Kiruna Lappland Ekonomisk förening -
Ombudsers
2007-01-01 - 2010-12-31
Kommunala Handikapprådet -
Ledamot OMS
2007-01-01 - 2010-12-31
Kommunala Pensionärsrådet -
Ordf OMS
2007-01-01 - 2010-12-31
Kommunstyrelse -
Ledamot
2003-01-01 - 2010-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
Ers
2008-06-10 - 2010-12-31
Krisledningsnämnd -
Ers
2010-03-01 - 2010-12-31
Landsbygdsforum -
Ers
2010-06-07 - 2010-12-31
Sámi Teáhter -
Ledamot
2008-10-16 - 2010-12-31
Samverkanorganet kommunen-LKAB (Au) -
Ers
2008-10-16 - 2010-12-31
Samverkanorganet kommunen-samerna -
Ers
2006-09-04 - 2010-12-31
Socialnämnd -
Ordf
2004-01-01 - 2010-12-31
Tekniska Verken i Kiruna AB -
Ombudsers
2004-03-01 - 2010-12-31
Landsbygdsforum -
Ordf
2008-11-24 - 2010-04-19
Leader Polaris -
Ledamot
2008-11-03 - 2010-04-12
Leader Tornedalen -
Ers
2008-11-03 - 2010-04-12
Sámi Teáhter -
Ers
2007-03-12 - 2008-10-15
Arbetsmarknadsnämnd -
Ers
2004-03-01 - 2006-12-31
Kiruna Lappland Ekonomisk förening -
Ombud
2004-03-01 - 2006-12-31
Kommunförbundet Norrbotten -
Ombudsers
2004-11-09 - 2006-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
Ers
2004-03-01 - 2006-12-31
Näringslivsutskott -
Ers
2004-03-01 - 2006-12-31
Personal- och organisationsutskott -
Ers
2004-03-01 - 2006-12-31
Samverkanorganet kommunen-LKAB -
Ers
2004-03-01 - 2006-12-31
Samverkanorganet kommunen-samerna -
Ers
2003-01-01 - 2006-04-24
Kommunförbundet Norrbotten -
Ombud
2004-03-01 - 2004-11-09
Kommunens Översiktsplanegrupp -
Ersättare
2003-01-01 - 2004-03-08
Personal- och organisationsutskottet -
Ordförande
2004-01-01 - 2004-02-29
Valberedning -
Ersättare
2003-01-01 - 2004-02-29
Omsorgsnämnden -
Ledamot
2003-01-01 - 2003-12-31
Personal- och organisationsutskottet -
Ledamot
2003-10-13 - 2003-12-31
Fritids- och kulturnämnd -
Ledamot
1995-01-01 - 2002-12-31
Kommunstyrelse -
Ersättare
1997-11-01 - 2002-12-31
Näringslivsutskott -
Ledamot
1999-01-01 - 2002-12-31
Samverkansorganet kommunen-samerna -
Ersättare
1997-11-01 - 2002-12-31
Personal- och organisationsutskott -
Ersättare
1998-09-01 - 1998-12-31
Fritids- och kulturnämnd -
Ersättare
1993-01-01 - 1994-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
TroInt 8.1

© Förtroendemannaregistret, Kiruna kommun 2008.
Systemansvarig: Anja Leinonen, Kommunkansliet.
E-post: kommun@kommun.kiruna.se