Förtroendemannaregistret

Kirunas kommunvapen Sidhuvud
 

Förtroendevalda

Historik för Rönnebro, Lilly (KIP)
Nämnd/styrelsePeriod
Gruppledare -
Ers
2018-11-05 - 2019-02-28
Kommunstyrelse -
Ers
2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
Ers
2015-01-01 - 2018-12-31
Krisledningsnämnd -
Ers
2015-01-01 - 2018-12-31
Partiberedning -
Ledamot
2013-11-12 - 2018-12-31
Socialnämnd -
Ers
2015-01-01 - 2018-12-31
Valnämnd -
Ers
2015-01-01 - 2018-12-31
Gruppledare -
Gruppledare
2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige -
Ledamot
2013-03-26 - 2018-10-14
Valberedning -
Ledamot
2010-11-01 - 2018-10-14
Kommunala Handikapprådet -
Ers KS
2012-03-26 - 2014-12-31
Kommunens Översiktsplanegrupp -
Ledamot
2011-01-31 - 2014-12-31
Kommunstyrelse -
Ledamot
2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
Ledamot
2013-11-12 - 2014-12-31
Krisledningsnämnd -
Ledamot
2013-11-12 - 2014-12-31
Samverkanorganet kommunen-LKAB (Au) -
Ledamot
2013-11-12 - 2014-12-31
Socialnämnd -
Ledamot
2013-05-27 - 2014-12-31
Valnämnd -
Ledamot
2009-04-06 - 2014-12-31
Krisledningsnämnd -
Ers
2011-01-01 - 2013-11-12
Samverkanorganet kommunen-LKAB (Au) -
Ers
2011-01-01 - 2013-11-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
Ers
2011-01-01 - 2013-11-11
Miljö- och byggnämnd -
Ledamot
2003-01-01 - 2013-09-23
Kommunfullmäktige -
Ers
2010-11-01 - 2013-03-25
Kiruna Näringsfastigheter AB -
Suppl
2009-12-15 - 2010-12-31
Kirunabostäder AB -
Suppl
2008-10-16 - 2010-12-31
Kommunens Översiktsplanegrupp -
Ers
2007-01-01 - 2010-12-31
Kommunförbundet Norrbotten -
Ombudsers
2010-09-13 - 2010-12-31
Nämndemän vid Gällivare tingsrätt -
Nämndeman
2007-02-12 - 2010-12-31
Kommunfullmäktige -
Ledamot
2006-06-12 - 2010-10-31
Partiberedning -
Ledamot
2010-02-22 - 2010-10-31
Valberedning -
Vice ordf
2008-10-16 - 2010-10-31
Partiberedning -
Ers
2008-10-16 - 2010-02-22
Kirunabostäder AB -
Ledamot
2003-02-17 - 2008-10-15
Kommunens Översiktsplanegrupp -
Ledamot
2005-01-31 - 2006-12-31
Kommunfullmäktige -
Ers
2002-11-01 - 2006-06-11
Kommunens Översiktsplanegrupp -
Ersättare
2003-01-01 - 2004-03-07

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
TroInt 8.1

© Förtroendemannaregistret, Kiruna kommun 2008.
Systemansvarig: Anja Leinonen, Kommunkansliet.
E-post: kommun@kommun.kiruna.se