Förtroendemannaregistret

Kirunas kommunvapen Sidhuvud
 

Förtroendevalda

Historik för Korsman, Kurt (S)
Nämnd/styrelsePeriod
Kommunala Handikapprådet -
Ers OMS
2007-01-01 - 2010-12-31
Socialnämnd -
Ledamot
2007-01-01 - 2010-12-31
Arbetsmarknadsnämnd -
Ers
2003-04-01 - 2006-12-31
Länstrafiken -
Ombud
2004-03-01 - 2006-12-31
Kommunstyrelse -
Ledamot
2003-01-01 - 2006-11-27
Kommunfullmäktige -
Ledamot
1991-11-01 - 2006-10-31
Miljö- och byggnämnd -
Ordförande
2004-01-01 - 2005-04-24
Kommunens Översiktsplanegrupp -
Ordförande
2004-03-08 - 2005-01-30
Kommunens Översiktsplanegrupp -
Ledamot
2003-01-01 - 2004-03-07
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
Ersättare
2003-01-01 - 2004-02-29
Samverkansorganet kommunen-LKAB -
Ersättare
2003-01-01 - 2004-02-29
Miljö- och byggnämnden -
Ledamot
2003-01-01 - 2003-12-31
Miljö- och byggnämnd -
Ordf
1999-01-01 - 2002-12-31
Handikapprådet -
Ledamot
1995-01-01 - 1998-12-31
Kommunstyrelse -
Ersättare
1998-09-01 - 1998-12-31
Omsorgsnämnd -
Ledamot
1995-01-01 - 1998-12-31
Omsorgsnämndens au -
Ledamot
1995-01-01 - 1998-12-31
Handikapprådet -
Ordf
1994-04-01 - 1994-12-31
Kommunstyrelse -
Ersättare
1992-01-01 - 1994-12-31
Länstrafiken -
Ersättare
1989-01-01 - 1994-12-31
Omsorgsnämnd -
Ordf
1994-04-01 - 1994-12-31
Omsorgsnämndens arbetsutskott -
Ordf
1994-04-01 - 1994-12-31
Personal- och organisationsutskott -
Ledamot
1992-01-01 - 1994-12-31
Polisstyrelsen -
Ordf
1992-01-01 - 1994-12-31
Polisstyrelsen -
Vordf
1991-05-01 - 1991-12-31
Trafiknämnden -
Ordf
1989-01-01 - 1991-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
TroInt 8.1

© Förtroendemannaregistret, Kiruna kommun 2008.
Systemansvarig: Anja Leinonen, Kommunkansliet.
E-post: kommun@kommun.kiruna.se