Förtroendemannaregistret

Kirunas kommunvapen Sidhuvud
 

Förtroendevalda

Historik för Vånsjö, Dick (SJVP)
Nämnd/styrelsePeriod
Kommunfullmäktige -
Ledamot
2006-11-01 - 2020-12-17
Kirunabostäder AB -
Ombud
2019-01-01 - 2020-11-23
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
Vice ordf
2019-01-01 - 2020-11-23
Tekniska Verken i Kiruna AB -
Ombudsers
2019-01-01 - 2020-11-23
Kommunstyrelse -
1:e vice ordf
2019-01-01 - 2020-11-22
Vattenfrågor, Norrbottens kommuner/Lst -
Kontpol ord
2019-01-01 - 2019-02-25
Kommunstyrelse -
Ledamot
2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
Ledamot
2015-01-01 - 2018-12-31
Krisledningsnämnd -
Ledamot
2015-01-01 - 2018-12-31
Kultur- och utbildningsnämnd -
Ledamot
2015-01-01 - 2018-12-31
Malmfältens Folkhögskola -
Ombudsers
2015-01-01 - 2018-12-31
Partiberedning -
Ledamot
2010-02-22 - 2018-12-31
Sparbanken Nord -
Huvudman
2015-01-01 - 2018-12-31
Gruppledare -
Gruppledare
2014-10-15 - 2018-10-14
Valberedning -
Ledamot
2010-11-01 - 2018-10-14
Barn- och utbildningsnämnd -
Ers
2011-01-01 - 2014-12-31
Gymnasienämnden för Lapplands gymnasium -
Ers
2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunens Översiktsplanegrupp -
Ledamot
2011-10-25 - 2014-12-31
Kommunstyrelse -
Ers
2010-02-22 - 2014-12-31
Länstrafiken -
Opp repr ers
2011-04-11 - 2014-12-31
Valnämnd -
Ers
2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunens Översiktsplanegrupp -
Ers
2011-01-01 - 2011-10-24
Barn- och utbildningsnämnd -
Ledamot
2008-10-16 - 2010-12-31
Kiruna kommunpartner AB -
Suppl
2009-12-15 - 2010-12-31
Kiruna Kraft AB -
Suppl
2009-12-15 - 2010-12-31
Kommunala Pensionärsrådet -
Ledamot BUN
2007-04-12 - 2010-12-31
Malmfältens Kraftverk AB -
Suppl
2007-01-01 - 2010-12-31
Tekniska Verken i Kiruna AB -
Suppl
2008-10-16 - 2010-12-31
Valnämnd -
Ledamot
2008-10-16 - 2010-12-31
Partiberedning -
Ers
2006-11-01 - 2010-02-22
Kommunförbundet Norrbotten -
Ombudsers
2008-02-11 - 2008-10-16
Naturvårdsnämnd -
Ombudsers
2007-01-01 - 2008-10-16
Barn- och utbildningsnämnd -
Vice ordf
2007-01-01 - 2008-10-15
Kommunala Handikapprådet -
Ers BUN
2007-01-01 - 2007-04-12
Barn- och utbildningsnämnd -
Ers
2003-01-01 - 2005-11-28
Kommunfullmäktige -
Ers
2002-11-01 - 2005-11-28
Kommunförbundet Norrbotten -
Ombudsers
2004-11-09 - 2005-11-28
Tekniska Verken i Kiruna AB -
Suppl
2003-01-01 - 2005-11-28
Jukkasjärvi sockens belysningsförening -
Ombud
2003-02-17 - 2004-02-29

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
TroInt 8.1

© Förtroendemannaregistret, Kiruna kommun 2008.
Systemansvarig: Anja Leinonen, Kommunkansliet.
E-post: kommun@kommun.kiruna.se