Förtroendemannaregistret

Kirunas kommunvapen Sidhuvud
 

Förtroendevalda

Historik för Lampinen, Anders (S)
Nämnd/styrelsePeriod
Kommunala Handikapprådet -
Ers MOB
2011-03-03 - 2013-12-05
Fiskeriområde Tornedalen o Haparanda styrelse -
Ledamot
2011-05-02 - 2013-11-25
Leader Tornedalen -
Ers
2011-02-28 - 2013-11-25
Samverkanorganet kommunen-samerna -
Ers
2012-02-27 - 2013-11-25
Bostadsrättsföreningen Polstjärnan -
Ledamot
2011-01-01 - 2013-11-11
Kommunfullmäktige -
Ledamot
2010-12-20 - 2013-11-11
Kommunstyrelse -
Ers
2003-01-01 - 2013-11-11
Miljö- och byggnämnd -
Vice ordf
2011-01-01 - 2013-11-11
Barn- och utbildningsnämnd -
Vice ordf
2004-01-01 - 2010-12-31
Gymnasienämnden för Lapplands gymnasium -
Ledamot
2010-01-01 - 2010-12-31
Kommunala Handikapprådet -
Ers BUN
2009-01-20 - 2010-12-31
Lapplands Kommunalförbund -
Ers
2007-01-01 - 2010-12-31
Samverkanorganet kommunen-samerna -
Ers
2009-01-26 - 2010-12-31
Styrelsen för Malmfältens folkhögskola -
Ers
2007-01-01 - 2010-12-31
Valnämnd -
Ers
2007-09-24 - 2010-12-31
Kommunfullmäktige -
Ers
2010-11-01 - 2010-12-19
Styrelsen för Malmfältens folkhögskola -
Ledamot
2004-05-03 - 2006-12-31
Valnämnd -
Ers
2003-01-01 - 2006-12-31
Kommunfullmäktige -
Ers
2006-04-24 - 2006-10-31
HSB:s fullmäktigestämma -
Ombud
2003-02-17 - 2004-02-29
Riksbyggens årsmöte -
Ombudsers
2003-02-17 - 2004-02-29
Styrelsen för Malmfältens folkhögskola -
Ledamot
2003-01-01 - 2004-02-29
Barn- och utbildningsnämnden -
V ordförande
2003-01-01 - 2003-12-31
Kommunfullmäktige -
Ersättare
1998-05-01 - 1998-10-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
TroInt 8.1

© Förtroendemannaregistret, Kiruna kommun 2008.
Systemansvarig: Anja Leinonen, Kommunkansliet.
E-post: kommun@kommun.kiruna.se