Förtroendemannaregistret

Kirunas kommunvapen Sidhuvud
 

Förtroendevalda

Historik för Bergsten, Ann-Helen (KIP)
Nämnd/styrelsePeriod
Fritids- och kulturnämnd -
Ledamot
2011-01-01 - 2013-04-08
Kommunfullmäktige -
Ledamot
2010-11-01 - 2013-03-26
Fritids- och kulturnämnd -
Ordf
2004-01-01 - 2010-12-31
Kommunala Handikapprådet -
Ledamot FOK
2010-02-22 - 2010-12-31
Kommunala Pensionärsrådet -
Ledamot FOK
2007-01-01 - 2010-12-31
Kommunala Handikapprådet -
Ers FOK
2007-01-01 - 2010-02-22
Samverkanorganet kommunen-LKAB (Au) -
Ers
2007-01-01 - 2008-10-16
Kirunabostäder AB -
Ombudsers
2004-03-01 - 2008-04-21
Kommunfullmäktige -
Ledamot
2002-11-01 - 2008-04-21
Kommunförbundet Norrbotten -
Ombud
2007-01-01 - 2008-04-21
Kommunstyrelse -
Ledamot
1999-01-01 - 2008-04-21
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
Ers
2007-01-01 - 2008-04-21
Partiberedning -
Ordf
2007-11-26 - 2008-04-21
Valberedning -
Ordf
2007-11-26 - 2008-04-21
Partiberedning -
Ers
2006-11-01 - 2007-11-25
Valberedning -
Ers
2006-11-01 - 2007-11-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
Ledamot
2004-01-01 - 2006-12-31
NAB -
Ombudsers
2004-03-01 - 2006-12-31
Samverkanorganet kommunen-LKAB -
Ledamot
2003-02-17 - 2006-12-31
Partiberedning -
Ordf
2004-03-01 - 2006-10-31
Valberedning -
Ordf
2004-03-01 - 2006-10-31
Kommunens Översiktsplanegrupp -
Ersättare
2003-01-01 - 2005-09-05
Kommunförbundet Norrbotten -
Ombudsers
2004-03-01 - 2004-11-09
Centrala arbetsmiljökommittén -
Ledamot
2003-01-01 - 2004-02-29
Partiberedning -
Gruppled
2004-02-09 - 2004-02-29
Fritids- och kulturnämnden -
Ledamot
2003-01-01 - 2003-12-31
Personal- och organisationsutskottet -
Ledamot
2003-01-01 - 2003-09-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
Ersättare
1999-01-01 - 2002-12-31
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation -
Ersättare
1999-01-01 - 2002-12-31
Personal- och organisationsutskott -
Ersättare
1999-01-01 - 2002-12-31
Samverkansorganet kommunen-LKAB -
Ersättare
1999-01-01 - 2002-12-31
Kommunförbundet Norrbotten -
Ersättare
1995-01-01 - 1996-03-31
Kommunstyrelse -
Ersättare
1995-01-01 - 1995-10-31
Personal- och organisationsutskott -
Ledamot
1995-01-01 - 1995-10-31
Barn- och utbildningsnämnd -
Ersättare
1994-10-01 - 1994-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
TroInt 8.1

© Förtroendemannaregistret, Kiruna kommun 2008.
Systemansvarig: Anja Leinonen, Kommunkansliet.
E-post: kommun@kommun.kiruna.se