Förtroendemannaregistret

Kirunas kommunvapen Sidhuvud
 

Förtroendevalda

Historik för Gunillasson, Siv (S)
Nämnd/styrelsePeriod
Kommunstyrelse -
Ledamot
2004-03-01 - 2018-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
Ers
2003-01-01 - 2018-12-31
Krisledningsnämnd -
Ers
2010-03-01 - 2018-12-31
Lokalt Ledd Utveckling Tornedalen -
Ledamot
2016-01-01 - 2018-12-31
Sparbanken Nord -
Huvudman
2018-09-24 - 2018-12-31
Sámi Teáhter -
Ledamot
2011-01-01 - 2018-11-05
Kommunfullmäktige -
Ledamot
2004-01-01 - 2018-10-14
Stiftelsen Kiruna Samegård -
Ombud
2015-01-01 - 2017-02-20
Kultur- och utbildningsnämnd -
Ledamot
2015-01-01 - 2015-02-23
Fritids- och kulturnämnd -
Ordf
2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunala Handikapprådet -
Ers FOK
2011-03-29 - 2014-12-31
Leader Tornedalen -
Ledamot
2011-02-28 - 2014-12-31
Samverkanorganet kommunen-LKAB (Au) -
Ers
2003-01-01 - 2014-12-31
Partiberedning -
Ers
2010-11-01 - 2014-10-14
Valberedning -
Ers
2010-11-01 - 2014-10-14
Fritids- och kulturnämnd -
Vice ordf
2008-10-16 - 2010-12-31
Godemän vid fastighetsbildningsförrättning m m -
Godeman
2003-03-01 - 2010-12-31
Kommunala Handikapprådet -
Ers FOK
2008-12-16 - 2010-12-31
Leader Polaris -
Ers
2008-11-03 - 2010-12-31
Leader Tornedalen -
Ledamot
2008-11-03 - 2010-12-31
Sámi Teáhter -
Ers
2008-10-16 - 2010-12-31
Samverkanorganet kommunen-samerna -
Ers
2009-01-26 - 2010-12-31
Svenska Kommun försäkrings AB -
Ombud
2008-10-16 - 2010-12-31
Överförmyndarnämnd -
Ers
2007-01-01 - 2010-12-31
Utvecklingsforum för sjukvård, omsorg och folkhälsa -
Ers
2007-09-24 - 2008-10-16
Fritids- och kulturnämnd -
Ledamot
2004-01-01 - 2008-10-15
Näringslivsutskott -
Ers
2004-03-01 - 2006-12-31
Hemvärnsområdens förtroendenämnder -
Ledamot
2003-01-01 - 2004-02-29
Jukkasjärvi sockenallmännig och Vittangi byasamfällighet -
Ombudsers
2003-02-17 - 2004-02-29
Jukkasjärvi sockens belysningsförening -
Ombudsers
2003-02-17 - 2004-02-29
Kiruna Lappland Ekonomiska förening -
Ersättare
2001-02-17 - 2004-02-29
Kommunstyrelsen -
Ersättare
2003-01-01 - 2004-02-29
Styrelsen för Tornedalsrådet -
Ersättare
2003-02-17 - 2004-02-29
Fritids- och kulturnämnden -
Ordförande
2003-01-01 - 2003-12-31
Kommunfullmäktige -
Ordförande
2002-11-01 - 2003-12-31
Fritids- och kulturnämnd -
Ordf
1996-03-01 - 2002-12-31
Kiruna 100 år -
Ordf
1998-09-01 - 2002-12-31
Kiruna Lappland Ekonomisk förening -
Ersättare
1999-01-01 - 2002-12-31
Kommunstyrelse -
Ersättare
1996-03-01 - 2002-12-31
Stiftelsen Malmfältens folkhögskola -
Ombud
1999-01-01 - 2002-12-31
Tornedalsrådet -
Ersättare
1999-01-01 - 2002-12-31
Kommunfullmäktige -
Ledamot
1998-11-01 - 2002-10-31
Kiruna Lappland Ekonomisk förening -
Ledamot
1996-03-01 - 1998-12-31
Valnämnd -
Ersättare
1995-07-01 - 1998-12-31
Kiruna 100 år -
Ledamot
1998-06-01 - 1998-08-31
Kiruna 100 år -
Ersättare
1996-03-01 - 1998-05-31
Fritids- och kulturnämnd -
Ledamot
1995-01-01 - 1996-02-29

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
TroInt 8.1

© Förtroendemannaregistret, Kiruna kommun 2008.
Systemansvarig: Anja Leinonen, Kommunkansliet.
E-post: kommun@kommun.kiruna.se