Förtroendemannaregistret

Kirunas kommunvapen Sidhuvud
 

Förtroendevalda

Historik för Kaati, Arne (S)
Nämnd/styrelsePeriod
Överförmyndarnämnd -
Ordf
2008-10-16 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige -
Ledamot
2002-11-01 - 2014-10-15
Hemvärnsområdenas förtroendenämnder -
Jukkas
2008-10-16 - 2011-02-21
Kommunstyrelse -
Ers
2007-01-01 - 2010-12-31
Leader Tornedalen -
Ers
2010-04-12 - 2010-12-31
Miljö- och byggnämnd -
Ers
2004-03-01 - 2010-12-31
Överförmyndarnämnd -
Ledamot
2004-01-01 - 2008-10-15
Kommunstyrelse -
Ledamot
2003-01-01 - 2006-12-31
Personal- och organisationsutskott -
Ledamot
2004-01-01 - 2006-12-31
Centrala arbetsmiljökommittén -
Ledamot
2004-03-01 - 2004-09-12
Centrala arbetsmiljökommittén -
Ersättare
2003-01-01 - 2004-02-29
Fritids- och kulturnämnden -
Ledamot
2003-01-01 - 2004-02-29
Personal- och organisationsutskottet -
Ordförande
2003-01-01 - 2003-12-31
Överförmyndarnämnden -
Ordförande
2003-01-01 - 2003-12-31
Nämndemän vid Gällivare tingsrätt -
Nämndeman
1999-01-01 - 2003-02-17

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
TroInt 8.1

© Förtroendemannaregistret, Kiruna kommun 2008.
Systemansvarig: Anja Leinonen, Kommunkansliet.
E-post: kommun@kommun.kiruna.se