Förtroendemannaregistret

Kirunas kommunvapen Sidhuvud
 

Förtroendevalda

Historik för Törnman, Lars (S)
Nämnd/styrelsePeriod
Pulsujärvivägens styrelse -
Ledamot
2011-01-01 - 2019-12-31
Kiruna kommunpartner AB -
Ordf
2010-02-22 - 2018-12-31
Kiruna Kraft AB -
Ordf
2010-02-22 - 2018-12-31
Tekniska Verken i Kiruna AB -
Ordf
2010-02-22 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige -
Ledamot
1994-11-01 - 2014-10-15
Esrange Lokala Samrådskommitté -
Ers
2009-02-23 - 2010-12-31
Inköpsdelegerande -
Ledamot
2006-11-01 - 2010-12-31
Kiruna Lappland Ekonomisk förening -
Ledamot
2008-10-16 - 2010-12-31
Kommunala Handikapprådet -
Ledamot KS
2008-11-03 - 2010-12-31
Kommunala Pensionärsrådet -
Ers KS
2008-11-03 - 2010-12-31
Kommunens Översiktsplanegrupp -
1:e vice ordf
2008-11-03 - 2010-12-31
Kommunförbundet Norrbotten -
Ombud
2003-01-01 - 2010-12-31
Kommunförbundet Norrbottens styrelse -
Ers
2008-10-16 - 2010-12-31
Kommuninvest Ekonomisk förening -
Ombudsers
2007-01-01 - 2010-12-31
Kommunstyrelse -
Vice ordf
2008-10-16 - 2010-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
Vice ordf
2008-10-16 - 2010-12-31
Krisledningsnämnd -
Vice ordf
2010-03-01 - 2010-12-31
Lapplands Kommunalförbund -
Ledamot
2003-01-01 - 2010-12-31
Leader Polaris -
Ombud
2008-11-03 - 2010-12-31
Leader Tornedalen -
Ombud
2008-11-03 - 2010-12-31
Progressum -
Ledamot
2008-10-16 - 2010-12-31
Samverkanorganet kommunen-LKAB (Au) -
Ledamot
2003-01-01 - 2010-12-31
Samverkanorganet kommunen-samerna -
Vice ordf
2008-11-03 - 2010-12-31
Partiberedning -
Adjungerad
2008-10-16 - 2010-10-31
Arbetsmarknadsnämnd -
Ledamot
2004-03-01 - 2010-06-07
Kommunens Översiktsplanegrupp -
Ledamot
2007-01-01 - 2008-11-02
Stiftelsen Kiruna Samegård -
Ledamot
2007-01-01 - 2008-10-16
Tekniska Verken i Kiruna AB -
Ledamot
2004-01-01 - 2008-10-16
Valberedning -
Ledamot
2004-01-01 - 2008-10-16
Kommunstyrelse -
Ledamot
2004-01-01 - 2008-10-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
Ledamot
2004-01-01 - 2008-10-15
Partiberedning -
Ledamot
2004-02-09 - 2008-10-15
Kommunens Översiktsplanegrupp -
Ers
2005-11-28 - 2006-12-31
Näringslivsutskott -
Ledamot
2004-03-01 - 2006-12-31
Personal- och organisationsutskott -
Ers
2003-01-01 - 2006-12-31
Arbetsmarknadsnämnd -
Ordförande
2003-04-01 - 2004-02-29
Bad- och tvättstugeföreningar -
Lannavaara
1999-01-01 - 2004-02-29
Centrala arbetsmiljökommittén -
Ordförande
2003-01-01 - 2004-02-29
Esrange Lokala Samrådskommitté -
Ledamot
1999-01-01 - 2004-02-29
Kiruna Lappland Ekonomiska förening -
Ledamot
2001-02-17 - 2004-02-29
Kirunabostäder AB -
Ombud
1999-01-01 - 2004-02-29
Malmfältens Kraftverk AB -
Suppleant
2003-12-08 - 2004-02-29
NAB -
Ombud
2003-02-17 - 2004-02-29
Samverkansorganet kommunen-samerna -
Ledamot
2003-01-01 - 2004-02-29
Stiftelsen Råstojaure -
Ersättare
2003-01-01 - 2004-02-29
Styrelsen för Tornedalsrådet -
Ledamot
2003-02-17 - 2004-02-29
Kommunstyrelsen -
Ordförande
2003-01-01 - 2003-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
Ordförande
2003-01-01 - 2003-12-31
Tekniska Verken i Kiruna AB -
Ordförande
2003-01-01 - 2003-12-31
Valberedning -
Ordförande
2003-03-10 - 2003-12-31
Arbetsmarknadsnämnd -
Ledamot
1995-01-01 - 2002-12-31
Bad- och tvättstugeföreningar -
Ö-soppero
1995-01-01 - 2002-12-31
Kommunförbundet Norrbotten -
Ledamot
1995-01-01 - 2002-12-31
Kommunstyrelse -
Ordf
1995-01-01 - 2002-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
Ordf
1995-01-01 - 2002-12-31
NAB -
Ombud
1995-01-01 - 2002-12-31
Näringslivsstiftelsen -
Ordf
1995-01-01 - 2002-12-31
Näringslivsutskott -
Ledamot
1999-01-01 - 2002-12-31
Personal- och organisationsutskott -
Ledamot
1999-01-01 - 2002-12-31
Samverkansorganet kommunen-LKAB -
Ledamot
1995-01-01 - 2002-12-31
Samverkansorganet kommunen-samerna -
Ledamot
1995-01-01 - 2002-12-31
Valberedning -
Ordf
1995-01-01 - 2002-12-31
Kiruna Renhållnings AB -
Ersättare
1996-06-01 - 1999-04-30
Kiruna Värmeverks AB -
Ersättare
1996-06-01 - 1999-04-30
Arbetsgruppen Luftfartsverket -
Ledamot
1995-01-01 - 1998-12-31
Esrange Lokala Samrådskommitté -
Ledamot
1995-01-01 - 1998-12-31
Flygrådet -
Ledamot
1995-01-01 - 1998-12-31
Inköpsdelegationen -
Ledamot
1995-01-01 - 1998-12-31
Kiruna 100 år -
Ombud
1998-09-01 - 1998-12-31
Kirunabostäder AB -
Ombud
1998-03-01 - 1998-12-31
Tågrådet -
Ersättare
1995-01-01 - 1998-12-31
Kiruna Renhållnings AB -
Ordf
1995-01-01 - 1996-05-31
Kiruna Värmeverks AB -
Ordf
1995-01-01 - 1996-05-31
Socialnämnden -
Ledamot
1989-01-01 - 1991-12-31
Socialnämnden sociala utskottet -
Ersättare
1989-01-01 - 1991-12-31
Socialnämnden -
Ersättare
1987-12-01 - 1988-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
TroInt 8.1

© Förtroendemannaregistret, Kiruna kommun 2008.
Systemansvarig: Anja Leinonen, Kommunkansliet.
E-post: kommun@kommun.kiruna.se