Förtroendemannaregistret

Kirunas kommunvapen Sidhuvud
 

Förtroendevalda

Historik för Pounu, Birgitta (SJVP)
Nämnd/styrelsePeriod
Kiruna kommunpartner AB -
Ledamot
2015-01-01 - 2018-12-31
Kiruna Kraft AB -
Ledamot
2015-01-01 - 2018-12-31
Socialnämnd -
Ers
2015-01-01 - 2018-12-31
Tekniska Verken i Kiruna AB -
Ledamot
2015-01-01 - 2018-12-31
Valnämnd -
Ledamot
2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige -
Ledamot
2018-10-15 - 2018-11-04
Kommunfullmäktige -
Ers
2016-02-16 - 2018-10-14
Gymnasienämnden för Lapplands gymnasium -
Ers
2010-04-19 - 2010-12-31
Kommunfullmäktige -
Ledamot
2007-09-24 - 2010-10-31
Tornedalsrådet -
Ledamot
2007-09-24 - 2010-02-22
Lapplands Kommunalförbund -
Revisor
2007-01-01 - 2008-10-16
Kommunfullmäktige -
Ers
2006-11-01 - 2007-09-24
Kirunabostäder AB -
Lek revisor
2007-01-01 - 2007-04-23
Kommunens revisorer -
Ledamot
2007-01-01 - 2007-04-23
Tekniska Verken i Kiruna AB -
Lek rev suppl
2007-01-01 - 2007-04-23
Arbetsmarknadsnämnd -
Ers
2004-05-03 - 2006-04-24
Kirunabostäder AB -
Lek revisor
2003-01-01 - 2006-04-24
Kommunens revisorer -
Ordf
2004-03-01 - 2006-04-24
Kommunfullmäktige -
Ledamot
2002-11-01 - 2006-04-24
Kommunförbundet Norrbotten -
Ombud
2003-01-01 - 2006-04-24
Malmfältens Folkhögskola -
Revisorers
2004-05-03 - 2006-04-24
Tekniska Verken i Kiruna AB -
Lek revisor
2003-01-01 - 2006-04-24
Bostadsrättsföreningen Hörnstenen -
Revisor
2003-01-01 - 2004-02-29
Bostadsrättsföreningen Lokstallet -
Ersättare
2003-01-01 - 2004-02-29
Bostadsrättsföreningen Polstjärnan -
Revisor
2003-01-01 - 2004-02-29
Jukkasjärvi sockens belysningsförening -
Revisor
2003-01-01 - 2004-02-29
Kiruna hemvärnskrets -
Revisor
2003-01-01 - 2004-02-29
Kiruna hus VII -
Revisor
2003-01-01 - 2004-02-29
Kommunens revisorer -
Ledamot
2003-01-01 - 2004-02-29
Malmfältens folkhögskola -
Revisor
2003-02-17 - 2004-02-29
Tuolluvaara byggnadsförening -
Revisorers
2003-02-17 - 2004-02-29
Vittangi Folkets Hus -
Ersättare
2003-02-17 - 2004-02-29
Karesuando skogsallmänning -
Revisor
2003-01-01 - 2003-02-17
Kiruna Renhållnings AB -
Revs
1996-03-01 - 2002-12-31
Kiruna Värmeverks AB -
Revs
1996-03-01 - 2002-12-31
Kirunabostäder AB -
Revs
1996-03-01 - 2002-12-31
Kommunens revisorer -
Suppleant
1996-03-01 - 2002-12-31
Miljö- och byggnämnd -
Ledamot
1999-01-01 - 2002-12-31
Samarbetsn Enontekiö-Kautokeino-Kra -
Ledamot
1999-01-01 - 2002-12-31
Stiftelsen Malmfältens folkhögskola -
Revs
1996-06-01 - 2002-12-31
Valnämnd -
Ledamot
1999-01-01 - 2002-12-31
Bostadsrättsföreningen Hörnstenen -
Revs
1996-03-01 - 1998-12-31
Bostadsrättsföreningen Polstjärnan -
Revs
1996-03-01 - 1998-12-31
Byggnadsnämnden -
Suppleant
1995-01-01 - 1998-12-31
Jukkasjärvi Sockens belysningsförening -
revs
1996-03-01 - 1998-12-31
Karesuando skogsallmänning -
Revs
1996-03-01 - 1998-12-31
Kiruna Folkets Hus och Park -
Revs
1996-03-01 - 1998-12-31
Kirunahus VII -
Revs
1996-03-01 - 1998-12-31
Kurravaara beslysningsförening -
revs
1996-03-01 - 1998-12-31
Miljönämnden -
Ledamot
1996-03-01 - 1998-12-31
Stiftelsen Råstojaure -
Revs
1996-03-01 - 1998-12-31
Tuolluvaara byggnadsförening -
Revs
1996-03-01 - 1998-12-31
Valnämnd -
Ledamot
1995-07-01 - 1998-12-31
Stiftelsen Malmfältens folkhögskola -
Suppleant
1995-01-01 - 1996-05-31
Valnämnd -
Suppleant
1995-01-01 - 1995-06-30

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
TroInt 8.1

© Förtroendemannaregistret, Kiruna kommun 2008.
Systemansvarig: Anja Leinonen, Kommunkansliet.
E-post: kommun@kommun.kiruna.se