Förtroendemannaregistret

Kirunas kommunvapen Sidhuvud
 

Förtroendevalda

Historik för Esberg, Reino (KIP)
Nämnd/styrelsePeriod
Kommunförbundet Norrbotten -
Ombudsers
2007-04-23 - 2010-09-13
Malmfältens Folkhögskola -
Ombud
2007-01-01 - 2010-09-13
Barn- och utbildningsnämnd -
Ers
2007-01-01 - 2010-06-07
Styrelsen för Malmfältens folkhögskola -
Ledamot
2007-01-01 - 2010-06-07
Barn- och utbildningsnämnd -
Ledamot
1999-01-01 - 2002-12-31
Centrala arbetsmiljökommittén -
Ordf
2000-05-01 - 2002-12-31
Godemän vid fastighetsbildningsförrättning m m -
ersättare
1995-01-01 - 2002-12-31
Jukkasjärvi Sockens belysningsförening -
Ombud
1995-01-01 - 2002-12-31
Kirunabostäder AB -
Ersättare
1995-01-01 - 2002-12-31
Kommunfullmäktige -
1:e vice ordf
1997-01-01 - 2002-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
Ers
2000-07-01 - 2002-12-31
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation -
Vice ordf
2000-05-01 - 2002-12-31
Personal- och organisationsutskott -
Ordf
2000-05-01 - 2002-12-31
Samverkansorganet kommunen-LKAB -
Ers
2000-07-01 - 2002-12-31
Stiftelsen Malmfältens folkhögskola -
Ledamot
1996-03-01 - 2002-12-31
Tornedalsrådet -
Ledamot
1999-01-01 - 2002-12-31
Kommunstyrelse -
Ersättare
1999-01-01 - 2002-02-28
Barn- och utbildningsnämnd -
Vordf
1996-03-01 - 1998-12-31
Kurravaara beslysningsförening -
Ombud
1995-01-01 - 1998-12-31
Lapplands Kommunalförbund -
ersättare
1996-03-01 - 1998-12-31
Kommunfullmäktige -
Ersättare
1994-11-01 - 1996-12-31
Barn- och utbildningsnämnd -
Ledamot
1995-01-01 - 1996-02-29

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
TroInt 8.1

© Förtroendemannaregistret, Kiruna kommun 2008.
Systemansvarig: Anja Leinonen, Kommunkansliet.
E-post: kommun@kommun.kiruna.se