Förtroendemannaregistret

Kirunas kommunvapen Sidhuvud
 

Förtroendevalda

Historik för Nylén, Sten (-)
Nämnd/styrelsePeriod
Kirunabostäder AB -
Ombudsers
2019-01-01 - 2020-11-22
Kommunstyrelse -
Ledamot
2019-01-01 - 2020-11-22
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
Ers
2019-01-01 - 2020-11-22
Kiruna Näringsfastigheter AB -
Ordf
2009-12-15 - 2018-12-31
Kirunabostäder AB -
Ordf
2008-10-16 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige -
Ledamot
1994-11-01 - 2018-10-14
Gruppledare -
Gruppledare
2014-10-15 - 2018-09-24
Kommunstyrelse -
Ers
2011-01-01 - 2018-09-24
Partiberedning -
Ordf
2014-10-15 - 2018-09-24
Sparbanken Nord -
Huvudman
2015-09-14 - 2018-09-24
Valberedning -
Ordf
2014-10-15 - 2018-09-24
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
Ers
2011-01-01 - 2014-12-31
Krisledningsnämnd -
Ers
2011-01-01 - 2014-12-31
Malmfältens Kraftverk AB -
Ledamot
2003-01-01 - 2014-12-31
Sámi Teáhter -
Ombudsers
2012-03-19 - 2014-12-31
Samverkanorganet kommunen-LKAB (Au) -
Ers
2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunstyrelse -
Ledamot
1997-12-01 - 2010-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
Ledamot
2003-01-01 - 2010-12-31
Krisledningsnämnd -
Ledamot
2010-03-01 - 2010-12-31
Samverkanorganet kommunen-LKAB (Au) -
Ledamot
2003-01-01 - 2010-12-31
Valberedning -
Ers
2006-12-19 - 2010-10-31
Arbetsmarknadsnämnd -
Ledamot
2007-01-01 - 2010-06-07
Partiberedning -
Vice ordf
2008-10-16 - 2010-02-22
Kiruna Kraft AB -
Ledamot
2009-06-02 - 2009-12-15
Kiruna Kraft AB -
Ledamot
2003-01-01 - 2009-02-23
Tekniska Verken i Kiruna AB -
Suppl
2007-02-12 - 2008-10-16
Partiberedning -
Ers
2004-05-03 - 2008-10-15
Kommunstyrelsens IT-grupp -
Ordförande
2003-01-01 - 2006-12-31
Personal- och organisationsutskott -
Ers
2003-01-01 - 2006-12-31
Valberedning -
Ers
2004-05-03 - 2006-10-31
NAB -
Ombudsers
2003-02-17 - 2004-02-29
Tekniska Verken i Kiruna AB -
Ombud
2003-02-17 - 2004-02-29
Valberedning -
Ersättare
2003-01-01 - 2004-02-29
Partiberedning -
Gruppled
2002-11-01 - 2004-02-09
Fritids- och kulturnämnd -
Ledamot
1995-01-01 - 2002-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
Ledamot
2000-07-01 - 2002-12-31
Kommunstyrelsens IT-grupp -
Vordf
1999-01-01 - 2002-12-31
Länstrafiken -
Ersättare
1999-01-01 - 2002-12-31
Malmfältens Kraftverk AB -
Ombudsers
1999-01-01 - 2002-12-31
Näringslivsstiftelsen -
Ledamot
1999-01-01 - 2002-12-31
Näringslivsutskott -
Ledamot
1999-01-01 - 2002-12-31
Personal- och organisationsutskott -
Ersättare
1999-01-01 - 2002-12-31
Samverkansorganet kommunen-LKAB -
Ledamot
2000-07-01 - 2002-12-31
Samverkansorganet kommunen-LKAB -
Ledamot
2000-07-01 - 2002-12-31
Partiberedning -
Ledamot
2000-07-01 - 2002-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
Ersättare
1999-01-01 - 2000-06-30
Kiruna Renhållnings AB -
Vordf
1999-01-01 - 2000-04-30
Kiruna Värmeverks AB -
Vordf
1999-01-01 - 2000-04-30
Arbetsmarknadsnämnd -
Ledamot
1998-03-01 - 1998-12-31
Byggnadsnämnden -
Ersättare
1995-01-01 - 1998-12-31
Kiruna 100 år -
Ombudsers
1998-09-01 - 1998-12-31
Kiruna Renhållnings AB -
Ledamot
1995-01-01 - 1998-12-31
Kiruna Värmeverks AB -
Ledamot
1995-01-01 - 1998-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
Ledamot
1998-03-01 - 1998-12-31
Malmfältens Kraftverk AB -
Ombud
1995-01-01 - 1998-12-31
Partiberedning -
Ordf
1997-12-01 - 1998-12-31
Sparbanksstiftelsen Norrbotten -
Ombud
1997-01-01 - 1998-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
Ersättare
1997-12-01 - 1998-02-28
Kommunstyrelse -
Ersättare
1995-01-01 - 1997-11-30

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
TroInt 8.1

© Förtroendemannaregistret, Kiruna kommun 2008.
Systemansvarig: Anja Leinonen, Kommunkansliet.
E-post: kommun@kommun.kiruna.se