Förtroendemannaregistret

Kirunas kommunvapen Sidhuvud
 

Förtroendevalda

Historik för Sundkvist, Kurt (V)
Nämnd/styrelsePeriod
Kommunfullmäktige -
Ers
2018-09-01 - 2018-10-14
Godemän vid fastighetsbildningsförrättning m m -
Godeman
2009-02-23 - 2014-12-31
Nämndemän vid Gällivare tingsrätt -
Nämndeman
2011-04-11 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige -
Ers
2011-02-21 - 2014-10-15
Nämndemän vid Gällivare tingsrätt -
Nämndeman
2003-01-01 - 2010-12-31
Kommunfullmäktige -
Ers
2003-02-18 - 2010-10-31
Miljö- och byggnämnd -
Ledamot
2004-01-01 - 2008-10-16
Kommunens Översiktsplanegrupp -
Ledamot
2004-03-08 - 2006-12-31
Kommunstyrelse -
Ers
2003-06-16 - 2006-12-31
Kommunens Översiktsplanegrupp -
V ordförande
2003-01-01 - 2004-03-07
Valnämnden -
Ersättare
2003-04-22 - 2004-02-29
Miljö- och byggnämnden -
V ordförande
2003-01-01 - 2003-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
TroInt 8.1

© Förtroendemannaregistret, Kiruna kommun 2008.
Systemansvarig: Anja Leinonen, Kommunkansliet.
E-post: kommun@kommun.kiruna.se