Förtroendemannaregistret

Kirunas kommunvapen Sidhuvud
 

Förtroendevalda

Historik för Hultbro, Anders (KIP)
Nämnd/styrelsePeriod
Kommunfullmäktige -
Ledamot
2010-11-01 - 2013-09-23
Kommunstyrelse -
Ledamot
2011-01-01 - 2013-09-23
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
Ledamot
2011-01-01 - 2013-09-23
Krisledningsnämnd -
Ledamot
2011-01-01 - 2013-09-23
Partiberedning -
Ledamot
2010-11-01 - 2013-09-23
Samverkanorganet kommunen-LKAB (Au) -
Ledamot
2011-01-01 - 2013-09-23
Kommunens Översiktsplanegrupp -
Ers
2011-01-31 - 2013-09-09
Barn- och utbildningsnämnd -
Ledamot
2010-06-07 - 2010-12-31
Fritids- och kulturnämnd -
Ledamot
2010-04-19 - 2010-12-31
Kommunstyrelse -
Ers
2010-09-13 - 2010-12-31
Socialnämnd -
Ers
2010-06-07 - 2010-12-31
Kommunfullmäktige -
Ledamot
1991-11-01 - 1994-05-31
Barn- och utbildningsnämnd -
Ersättare
1989-01-01 - 1991-12-31
Skyddskommittén skolförvaltningen -
Ersättare
1989-01-01 - 1991-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)




TroInt 8.1

© Förtroendemannaregistret, Kiruna kommun 2008.
Systemansvarig: Anja Leinonen, Kommunkansliet.
E-post: kommun@kommun.kiruna.se