Förtroendemannaregistret

Kirunas kommunvapen Sidhuvud
 

Förtroendevalda

Historik för Sirén, Niklas (V)
Nämnd/styrelsePeriod
Kommunala Handikapprådet -
Ers KS
2015-02-02 - 2018-09-03
Kommunala Pensionärsrådet -
Ledamot KS
2015-02-02 - 2018-09-03
E-nämnd för Norrbottens län -
Ledamot
2017-05-29 - 2018-08-31
Esrange Lokala Samrådskommitté -
Ers
2015-01-01 - 2018-08-31
Inera AB -
Ombud
2018-04-09 - 2018-08-31
Inköpsdelegerande -
Ledamot
2011-01-01 - 2018-08-31
Kiruna kommunföretag AB -
Ledamot
2018-04-09 - 2018-08-31
Kiruna kommunpartner AB -
Ombudsers
2011-01-01 - 2018-08-31
Kiruna Kraft AB -
Ombudsers
2011-01-01 - 2018-08-31
Kiruna Lappland Ekonomisk förening -
Ers
2011-01-01 - 2018-08-31
Kiruna Näringsfastigheter AB -
Ombudsers
2011-01-01 - 2018-08-31
Kirunabostäder AB -
Ombudsers
2011-01-01 - 2018-08-31
Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet -
Ers
2012-01-01 - 2018-08-31
Kommunfullmäktige -
Ledamot
2002-11-01 - 2018-08-31
Kommunförbundet Norrbottens styrelse -
Ers
2011-01-01 - 2018-08-31
Kommuninvest Ekonomisk förening -
Ombudsers
2015-01-01 - 2018-08-31
Kommunstyrelse -
1:e vice ordf
2011-01-01 - 2018-08-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
Vice ordf
2011-01-01 - 2018-08-31
Krisledningsnämnd -
Vice ordf
2011-01-01 - 2018-08-31
Lapplands Kommunalförbund -
Ers
2011-01-01 - 2018-08-31
Partiberedning -
Vice ordf
2010-11-01 - 2018-08-31
Progressum -
Ers
2011-01-01 - 2018-08-31
Samverkanorganet kommunen-samerna -
Ledamot
2015-02-02 - 2018-08-31
Tekniska Verken i Kiruna AB -
Ombudsers
2011-01-01 - 2018-08-31
Vattenfrågor, Kommunförbundet Norrbotten/Lst -
Ers
2016-03-07 - 2018-08-31
Barn- och utbildningsnämnd -
Vice ordf
2011-01-01 - 2014-12-31
Gymnasienämnden för Lapplands gymnasium -
Ledamot
2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunala Handikapprådet -
Ers BUN
2011-03-29 - 2014-12-31
Kommunens Översiktsplanegrupp -
Ers
2011-01-01 - 2014-12-31
Leader Polaris -
Ombud
2011-02-28 - 2014-12-31
Malmfältens Kraftverk AB -
Ombudsers
2011-01-01 - 2014-12-31
Minoritetsspråkssamråd -
Vice ordf
2014-05-01 - 2014-12-31
Norrbottens Energikontor AB -
Ers
2011-03-28 - 2014-12-31
Samverkanorganet kommunen-LKAB (Au) -
Ledamot
2007-01-01 - 2014-12-31
Samverkanorganet kommunen-samerna -
Ledamot
2011-01-31 - 2014-12-31
Svenska Kommun försäkrings AB -
Ombudsers
2011-01-01 - 2014-12-31
Vattenfrågor, Kommunförbundet Norrbotten -
Kontpol ers
2011-08-29 - 2014-12-31
Gruppledare -
Gruppledare
2014-10-15 - 2014-12-09
Barn- och utbildningsnämnd -
Ledamot
2004-01-01 - 2010-12-31
Kommunens Översiktsplanegrupp -
Ledamot
2007-01-01 - 2010-12-31
Kommunstyrelse -
Ledamot
2004-01-01 - 2010-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
Ledamot
2007-01-01 - 2010-12-31
Krisledningsnämnd -
Ledamot
2010-03-01 - 2010-12-31
Valnämnd -
Ledamot
2007-01-01 - 2010-12-31
Partiberedning -
Ledamot
2004-02-09 - 2010-10-31
Valberedning -
Ledamot
2004-03-01 - 2010-10-31
Socialnämnd -
Ers
2004-09-13 - 2008-10-16
Kommunens Översiktsplanegrupp -
Ers
2004-03-08 - 2006-12-31
Kommunförbundet Norrbotten -
Ombud
2003-01-01 - 2006-12-31
Kommunstyrelsens IT-grupp -
V ordförande
2003-01-01 - 2006-12-31
Malmfältens Folkhögskola -
Ombudsers
2003-01-01 - 2006-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
Ledamot
2004-01-01 - 2004-02-29
Personal- och organisationsutskottet -
Ledamot
2004-01-01 - 2004-02-29
Samverkansorganet kommunen-LKAB -
Ledamot
2003-01-01 - 2004-02-29
Valberedning -
Ersättare
2003-01-01 - 2004-02-29
Barn- och utbildningsnämnden -
Ordförande
2003-01-01 - 2003-12-31
Kommunstyrelsen -
1:e v ordf
2003-03-10 - 2003-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
V ordförande
2003-01-01 - 2003-12-31
Personal- och organisationsutskottet -
V ordförande
2003-01-01 - 2003-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
TroInt 8.1

© Förtroendemannaregistret, Kiruna kommun 2008.
Systemansvarig: Anja Leinonen, Kommunkansliet.
E-post: kommun@kommun.kiruna.se