Förtroendemannaregistret

Kirunas kommunvapen Sidhuvud
 

Förtroendevalda

Historik för Lampinen, Helge (V)
Nämnd/styrelsePeriod
Bad- och tvättstugeföreningar -
Ö Soppero
2016-05-30 - 2018-12-31
Socialnämnd -
Ledamot
2007-09-24 - 2010-12-31
Kommunfullmäktige -
Ers
2010-09-13 - 2010-10-31
Omsorgsnämnd -
Ers
2007-01-01 - 2007-09-23
Kommunfullmäktige -
Ledamot
2002-11-01 - 2004-09-12
Kommunstyrelse -
Ledamot
2003-01-01 - 2004-09-12
Omsorgsnämnd -
Ledamot
2003-01-01 - 2004-09-12
Arbetsmarknadsnämnd -
Ledamot
2003-04-01 - 2004-02-29
Kiruna Kraft AB -
Suppleant
2003-01-01 - 2004-02-29
Kirunabostäder AB -
Ombud suppl
2003-01-01 - 2004-02-29
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
Ersättare
2003-01-01 - 2004-02-29
Malmfältens Kraftverk AB -
Suppleant
2004-02-09 - 2004-02-29
Samverkansorganet kommunen-LKAB -
Ersättare
2003-01-01 - 2004-02-29
Stiftelsen Råstojaure -
Ombud
2003-01-01 - 2004-02-29
Valberedning -
Ledamot
2003-01-01 - 2004-02-29
Partiberedning -
Gruppled
2002-11-01 - 2004-02-09
Omsorgsnämnd -
Ledamot
1999-01-01 - 2002-12-31
Omsorgsnämnd -
Ledamot
1996-06-01 - 1997-02-28
Handikapprådet -
Ordf
1995-01-01 - 1995-05-31
Kommunfullmäktige -
Ledamot
1986-01-01 - 1995-05-31
Kommunstyrelse -
Ledamot
1995-01-01 - 1995-05-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
Suppleant
1995-01-01 - 1995-05-31
Omsorgsnämnd -
Vordf
1995-01-01 - 1995-05-31
Omsorgsnämndens arbetsutskott -
Vordf
1995-01-01 - 1995-05-31
Samverkansorganet kommunen-LKAB -
Suppleant
1995-01-01 - 1995-05-31
Kommunstyrelse -
Suppleant
1992-01-01 - 1994-12-31
Omsorgsnämnd -
Ledamot
1992-01-01 - 1994-12-31
Omsorgsnämndens au -
Ledamot
1992-01-01 - 1994-12-31
Pensionärsrådet -
Suppleant
1992-01-01 - 1994-12-31
Kommunförbundet Norrbotten -
Suppleant
1989-01-01 - 1991-12-31
Kommunstyrelse -
Ledamot
1989-01-01 - 1991-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
Suppleant
1989-01-01 - 1991-12-31
Samverkansorganet kommunen-LKAB -
Suppleant
1989-01-01 - 1991-12-31
Socialnämnden -
Ledamot
1986-01-01 - 1991-12-31
Socialnämnden, sociala utskottet -
Ledamot
1989-01-01 - 1991-12-31
Kommunstyrelse -
Suppleant
1987-10-01 - 1988-12-31
Socialnämnden, sociala utskottet -
Suppleant
1986-01-01 - 1988-12-31
Byggnadsnämnden -
Suppleant
1983-01-01 - 1985-12-31
Socialnämnden -
Suppleant
1983-01-01 - 1985-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
TroInt 8.1

© Förtroendemannaregistret, Kiruna kommun 2008.
Systemansvarig: Anja Leinonen, Kommunkansliet.
E-post: kommun@kommun.kiruna.se