Förtroendemannaregistret

Kirunas kommunvapen Sidhuvud
 

Förtroendevalda

Historik för Haapalahti, Margaretha (KIP)
Nämnd/styrelsePeriod
Kiruna Näringsfastigheter AB -
Ers
2015-01-01 - 2018-12-31
Kirunabostäder AB -
Ers
2015-01-01 - 2018-12-31
Malmfältens Folkhögskola -
Ombudsers
2015-01-01 - 2018-12-31
Partiberedning -
Ers
2015-11-24 - 2018-12-31
Gruppledare -
Ers
2015-11-24 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige -
Ers
2014-10-16 - 2018-10-14
Valberedning -
Ers
2015-11-24 - 2018-10-14
Barn- och utbildningsnämnd -
Ledamot
2007-01-01 - 2014-12-31
Gymnasienämnden för Lapplands gymnasium -
Ers
2011-02-21 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige -
Ledamot
2013-09-23 - 2014-10-15
Partiberedning -
Ers
2013-11-12 - 2014-10-14
Valberedning -
Ers
2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige -
Ers
2010-04-19 - 2013-09-22
Kiruna kommunpartner AB -
Suppl
2009-12-15 - 2010-12-31
Kiruna Kraft AB -
Suppl
2009-12-15 - 2010-12-31
Stiftelsen Kiruna Samegård -
Ledamot
2008-10-16 - 2010-12-31
Tekniska Verken i Kiruna AB -
Suppl
2009-04-06 - 2010-12-31
Omsorgsnämnd -
Ers
2005-11-28 - 2006-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
TroInt 8.1

© Förtroendemannaregistret, Kiruna kommun 2008.
Systemansvarig: Anja Leinonen, Kommunkansliet.
E-post: kommun@kommun.kiruna.se