Förtroendemannaregistret

Kirunas kommunvapen Sidhuvud
 

Förtroendevalda

Historik för Bergman, Gunnar (V)
Nämnd/styrelsePeriod
Fritidsutskott -
Ers
2019-02-25 - 2019-10-21
Kommunstyrelse -
Ledamot
2019-01-01 - 2019-10-21
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
Ledamot
2019-01-01 - 2019-10-21
Kommunfullmäktige -
Ledamot
2006-11-01 - 2019-09-26
E-nämnd för Norrbottens län -
Ledamot
2018-09-01 - 2018-12-31
Esrange Lokala Samrådskommitté -
Ers
2018-09-01 - 2018-12-31
Inera AB -
Ombud
2018-09-01 - 2018-12-31
Inköpsdelegerande -
Ledamot
2018-09-01 - 2018-12-31
Kiruna kommunföretag AB -
Ledamot
2018-09-01 - 2018-12-31
Kiruna kommunpartner AB -
Ombudsers
2018-09-01 - 2018-12-31
Kiruna Kraft AB -
Ombudsers
2018-09-01 - 2018-12-31
Kiruna Lappland Ekonomisk förening -
Ers
2018-09-01 - 2018-12-31
Kiruna Näringsfastigheter AB -
Ombudsers
2018-09-01 - 2018-12-31
Kirunabostäder AB -
Ombudsers
2018-09-01 - 2018-12-31
Kommunala Handikapprådet -
Ers KS
2018-09-03 - 2018-12-31
Kommunala Pensionärsrådet -
Ledamot
2018-09-03 - 2018-12-31
Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet -
Ers
2018-09-01 - 2018-12-31
Kommunförbundet Norrbottens styrelse -
Ers
2018-09-01 - 2018-12-31
Kommuninvest Ekonomisk förening -
Ombudsers
2018-09-01 - 2018-12-31
Kommunstyrelse -
1:e vice ordf
2018-09-01 - 2018-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
Vice ordf
2018-09-01 - 2018-12-31
Krisledningsnämnd -
Vice ordf
2018-09-01 - 2018-12-31
Lapplands Kommunalförbund -
Ers
2018-09-01 - 2018-12-31
Partiberedning -
Vice ordf
2018-09-01 - 2018-12-31
Progressum -
Ers
2018-09-01 - 2018-12-31
Samverkanorganet kommunen-samerna -
Ledamot
2018-09-03 - 2018-12-31
Tekniska Verken i Kiruna AB -
Ombudsers
2018-09-01 - 2018-12-31
Vattenfrågor, Kommunförbundet Norrbotten/Lst -
Ers
2018-09-03 - 2018-12-31
Gruppledare -
Ers
2015-02-23 - 2018-10-14
Kommunala Handikapprådet -
Ers OMS
2015-03-02 - 2018-09-03
Kommunstyrelse -
Ers
2005-04-25 - 2018-08-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
Ers
2017-09-19 - 2018-08-31
Krisledningsnämnd -
Ers
2017-09-19 - 2018-08-31
Socialnämnd -
Ordf
2011-01-01 - 2018-08-31
Kiruna Näringsfastigheter AB -
Suppl
2009-12-15 - 2010-12-31
Kirunabostäder AB -
Suppl
2008-10-16 - 2010-12-31
Kommunens Översiktsplanegrupp -
Ers
2010-08-30 - 2010-12-31
Kommunförbundet Norrbotten -
Ombud
2007-01-01 - 2010-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
Ers
2007-01-01 - 2010-12-31
Krisledningsnämnd -
Ers
2010-03-01 - 2010-12-31
Samverkanorganet kommunen-LKAB (Au) -
Ers
2007-01-01 - 2010-12-31
Partiberedning -
Ers
2006-11-01 - 2010-10-31
Valberedning -
Ers
2006-11-01 - 2010-10-31
Utvecklingsforum för sjukvård, omsorg och folkhälsa -
Ledamot
2007-09-24 - 2009-06-30

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
TroInt 8.1

© Förtroendemannaregistret, Kiruna kommun 2008.
Systemansvarig: Anja Leinonen, Kommunkansliet.
E-post: kommun@kommun.kiruna.se