Förtroendemannaregistret

Kirunas kommunvapen Sidhuvud
 

Förtroendevalda

Historik för Kangas Högberg, Gunnel (S)
Nämnd/styrelsePeriod
Kiruna Kraft AB -
Ledamot
2003-01-01 - 2008-06-09
Kirunabostäder AB -
Ordf
2007-01-01 - 2008-06-09
Kommunfullmäktige -
Ledamot
2006-11-01 - 2008-06-09
Kommunstyrelse -
Ers
2007-01-01 - 2008-06-09
Kiruna Folkets Hus och Park -
Revisor
2007-01-01 - 2008-04-21
Kirunabostäder AB -
Ledamot
2005-04-25 - 2006-12-31
Malmfältens Folkhögskola -
Revisorers
2003-04-22 - 2006-12-31
Kommunfullmäktige -
Ers
2004-12-13 - 2006-10-31
Kirunabostäder AB -
Suppleant
2003-04-22 - 2005-04-24
Kiruna Lappland Ekonomisk förening -
Ersättare
1999-01-01 - 2002-12-31
Kommunstyrelse -
Ledamot
1999-01-01 - 2002-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
Ersättare
1999-01-01 - 2002-12-31
Näringslivsstiftelsen -
Ersättare
1999-01-01 - 2002-12-31
Näringslivsutskott -
Ersättare
1999-01-01 - 2002-12-31
Personal- och organisationsutskott -
Ersättare
1999-01-01 - 2002-12-31
Samverkansorganet kommunen-LKAB -
Ersättare
1999-01-01 - 2002-12-31
Kommunfullmäktige -
Ledamot
1998-11-01 - 2002-10-31
Kiruna Renhållnings AB -
Ers rev
1998-06-01 - 1998-12-31
Kiruna Värmeverks AB -
Ers rev
1998-06-01 - 1998-12-31
Kirunabostäder AB -
Ers rev
1998-06-01 - 1998-12-31
Näringslivsstiftelsen -
Revisor
1998-06-01 - 1998-12-31
Omsorgsnämnd -
Ledamot
1997-10-01 - 1998-12-31
Omsorgsnämnd -
Ersättare
1997-06-01 - 1997-09-30
Kommunens revisorer -
Ersättare
1995-01-01 - 1997-06-30
Barn- och utbildningsnämnd -
Ersättare
1992-01-01 - 1994-12-31
Kiruna Folkets Park -
Revisor
1989-01-01 - 1994-12-31
Kiruna Renhållnings AB -
Revisor
1992-01-01 - 1994-12-31
Kiruna Värmeverks AB -
Revisor
1992-01-01 - 1994-12-31
Näringslivsstiftelsen -
Ersättare
1992-01-01 - 1994-12-31
Stiftelsen Malmfältens folkhögskola -
Revisor
1989-01-01 - 1994-12-31
Socialnämnden -
Ersättare
1989-01-01 - 1991-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
TroInt 8.1

© Förtroendemannaregistret, Kiruna kommun 2008.
Systemansvarig: Anja Leinonen, Kommunkansliet.
E-post: kommun@kommun.kiruna.se