Förtroendemannaregistret

Kirunas kommunvapen Sidhuvud
 

Förtroendevalda

Historik för Josefsson, Alf (FP)
Nämnd/styrelsePeriod
Kommunens Översiktsplanegrupp -
Ledamot
2011-01-01 - 2014-12-31
Miljö- och byggnämnd -
Ers
2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige -
Ers
2011-02-21 - 2014-10-15
Hemvärnsområdenas förtroendenämnder -
Ledamot
2004-09-13 - 2006-12-31
Kommunens Översiktsplanegrupp -
Ers
2004-04-19 - 2006-12-31
Länstrafiken -
Ombudsers
2004-03-01 - 2006-12-31
Kommunfullmäktige -
Ers
2002-11-01 - 2006-10-31
Partiberedning -
Ers
2004-03-01 - 2006-10-31
Valberedning -
Ers
2003-02-17 - 2006-10-31
Godemän vid fastighetsbildningsförrättning m m -
Godeman
2003-01-01 - 2004-02-29
Länstrafiken -
Ledamot
1999-01-01 - 2002-12-31
Näringslivsstiftelsen -
Ersättare
1999-01-01 - 2002-12-31
Kommunfullmäktige -
Ersättare
1994-11-01 - 1998-10-31
Byggnadsnämnden -
Ersättare
1980-01-01 - 1994-12-31
Näringslivsstiftelsen -
Ledamot
1992-01-01 - 1994-12-31
Kommunfullmäktige -
Ledamot
1988-11-01 - 1994-10-31
Byggnadsnämndens arbetsutskott -
Ersättare
1986-01-01 - 1991-12-31
Kommunstyrelse -
Ersättare
1989-01-01 - 1991-12-31
Närings o turismutskottet -
Ledamot
1989-01-01 - 1991-12-31
Turistnämnden -
Ledamot
1983-01-01 - 1988-12-31
Turistnämndens arbetsutskott -
Ersättare
1983-01-01 - 1988-12-31
Byggnadsnämnden -
Ersättare
1971-01-01 - 1973-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
TroInt 8.1

© Förtroendemannaregistret, Kiruna kommun 2008.
Systemansvarig: Anja Leinonen, Kommunkansliet.
E-post: kommun@kommun.kiruna.se