Förtroendemannaregistret

Kirunas kommunvapen Sidhuvud
 

Förtroendevalda

Historik för Zakrisson, Kristina (S)
Nämnd/styrelsePeriod
Kiruna kommunföretag AB -
Ledamot
2018-04-09 - 2018-12-31
Kiruna kommunpartner AB -
Ombud
2011-01-01 - 2018-12-31
Kiruna Kraft AB -
Ombud
2011-01-01 - 2018-12-31
Kiruna Näringsfastigheter AB -
Ombud
2011-01-01 - 2018-12-31
Kirunabostäder AB -
Ombud
2011-01-01 - 2018-12-31
Kommunala Handikapprådet -
Ledamot KS
2015-02-02 - 2018-12-31
Kommunala Pensionärsrådet -
Ers KS
2015-02-02 - 2018-12-31
Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet -
Ledamot
2012-01-01 - 2018-12-31
Kommunförbundet Norrbottens styrelse -
Ledamot
2011-01-01 - 2018-12-31
Kommunstyrelse -
Ordf
2011-01-01 - 2018-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
Ordf
2011-01-01 - 2018-12-31
Konstmuseet i Norr -
Ledamot
2017-01-01 - 2018-12-31
Krisledningsnämnd -
Ordf
2011-01-01 - 2018-12-31
Lapplands Kommunalförbund -
Ledamot
2011-01-01 - 2018-12-31
Lokalt Ledd Utveckling Tornedalen -
Ombud
2016-01-01 - 2018-12-31
Sámi Teáhter -
Ombud
2011-01-01 - 2018-12-31
Samverkanorganet kommunen-samerna -
Ledamot
2015-02-02 - 2018-12-31
Svenska Kommun försäkrings AB -
Ombud
2011-01-01 - 2018-12-31
Tekniska Verken i Kiruna AB -
Ombud
2011-01-01 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige -
Ledamot
2010-11-01 - 2018-10-14
Esrange Lokala Samrådskommitté -
Ledamot
2011-01-01 - 2014-12-31
Inköpsdelegerande -
Ledamot
2011-01-01 - 2014-12-31
Kiruna Lappland Ekonomisk förening -
Ledamot
2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunala Handikapprådet -
Ers KS
2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunala Pensionärsrådet -
Ledamot
2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunens Översiktsplanegrupp -
Ordf
2011-01-01 - 2014-12-31
Kommuninvest Ekonomisk förening -
Ombud
2011-01-01 - 2014-12-31
Leader Tornedalen -
Ombud
2011-02-28 - 2014-12-31
Norrbottens Energikontor AB -
Ledamot
2011-03-28 - 2014-12-31
Progressum -
Ledamot
2011-01-01 - 2014-12-31
Samverkanorganet kommunen-LKAB (Au) -
Ledamot
2011-01-01 - 2014-12-31
Samverkanorganet kommunen-samerna -
Ordf
2011-01-31 - 2014-12-31
Partiberedning -
Adjungerad
2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige -
Ledamot
1998-11-01 - 2004-11-09
Brf Kirunahus VII -
Ers rev
1989-01-01 - 1994-03-31
Handikapprådet -
Ordf
1992-01-01 - 1994-03-31
Kf vitaliseringsutskott -
Ledamot
1992-01-01 - 1994-03-31
Kommunfullmäktige -
Ledamot
1991-11-01 - 1994-03-31
Kommunstyrelse -
Ersättare
1992-01-01 - 1994-03-31
Ks plan o tekn utskottet -
Ersättare
1992-01-01 - 1994-03-31
Kurravaara beslysningsförening -
Ersättare
1992-01-01 - 1994-03-31
Omsorgsnämnd -
Ordf
1992-01-01 - 1994-03-31
Omsorgsnämndens arbetsutskott -
Ordf
1992-01-01 - 1994-03-31
Pensionärsrådet -
Ordf
1992-01-01 - 1994-03-31
Yrkesråd omvårdsandsprogrammet -
Ledamot
1993-01-01 - 1994-03-31
Pensionärsrådet -
Ledamot
1989-01-01 - 1991-12-31
Socialnämnden -
Vordf
1989-01-01 - 1991-12-31
Socialnämndens sociala utskott -
Ledamot
1989-01-01 - 1991-12-31
Kommunfullmäktige -
Ersättare
1988-11-01 - 1991-10-31
Socialnämnden -
Ersättare
1987-12-01 - 1988-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
TroInt 8.1

© Förtroendemannaregistret, Kiruna kommun 2008.
Systemansvarig: Anja Leinonen, Kommunkansliet.
E-post: kommun@kommun.kiruna.se