Förtroendemannaregistret

Kirunas kommunvapen Sidhuvud
 

Förtroendevalda

Historik för Stridsman, Sten (V)
Nämnd/styrelsePeriod
Kommunfullmäktige -
Ers
2018-10-15 - 2019-09-25
Kiruna Näringsfastigheter AB -
Vice ordf
2015-01-01 - 2018-12-31
Kirunabostäder AB -
Vice ordf
2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunförbundet Norrbotten -
Ombud
2011-04-11 - 2018-12-31
Malmfältens Kraftverk AB -
Ombudsers
2015-01-01 - 2018-12-31
Styrelsen för Tornedalsrådet -
Ers
2011-01-01 - 2018-12-31
Tornedalsrådet -
Ledamot
2011-01-01 - 2018-12-31
Valnämnd -
Vice ordf
2016-11-28 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige -
Ledamot
2018-09-01 - 2018-10-14
Valberedning -
Ers
2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige -
Ers
2014-10-16 - 2018-08-31
Fritids- och kulturnämnd -
Vice ordf
2011-01-01 - 2014-12-31
Gränskommunråd -
Ers
2011-01-01 - 2014-12-31
Kiruna kommunpartner AB -
Vice ordf
2011-01-01 - 2014-12-31
Kiruna Kraft AB -
Vice ordf
2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunala Handikapprådet -
Ledamot FOK
2011-03-29 - 2014-12-31
Tekniska Verken i Kiruna AB -
Vice ordf
2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige -
Ledamot
2010-11-01 - 2014-10-15
Valberedning -
Vice ordf
2010-11-01 - 2014-10-14
Fritids- och kulturnämnd -
Ers
2008-10-16 - 2010-12-31
Kiruna kommunpartner AB -
Ledamot
2009-12-15 - 2010-12-31
Kiruna Kraft AB -
Ledamot
2009-12-15 - 2010-12-31
Landsbygdsforum -
Ers
2008-10-16 - 2010-12-31
Socialnämnd -
Ers
2009-09-21 - 2010-12-31
Tekniska Verken i Kiruna AB -
Ledamot
2004-01-01 - 2010-12-31
Omsorgsnämnd -
Ledamot
2005-11-28 - 2006-12-31
Kirunabostäder AB -
Ledamot
2003-01-01 - 2004-02-29
Tekniska Verken i Kiruna AB -
V ordförande
2003-01-01 - 2003-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
TroInt 8.1

© Förtroendemannaregistret, Kiruna kommun 2008.
Systemansvarig: Anja Leinonen, Kommunkansliet.
E-post: kommun@kommun.kiruna.se