Förtroendemannaregistret

Kirunas kommunvapen Sidhuvud
 

Förtroendevalda

Historik för Isaksson, Erik (MP)
Nämnd/styrelsePeriod
Fritids- och kulturnämnd -
Insyns
2008-10-16 - 2010-12-31
Kiruna Näringsfastigheter AB -
Suppl
2009-12-15 - 2010-12-31
Kirunabostäder AB -
Suppl
2007-01-01 - 2010-12-31
Kommunens Översiktsplanegrupp -
Ers
2008-11-03 - 2010-12-31
Landsbygdsforum -
Ers
2007-06-11 - 2010-12-31
Kommunfullmäktige -
Ers
2003-09-19 - 2010-10-31
Miljö- och byggnämnd -
Ers
2005-11-28 - 2010-10-31
Partiberedning -
Ers
2004-11-09 - 2010-10-31
Valberedning -
Ers
2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunens Översiktsplanegrupp -
Ledamot
2004-03-08 - 2008-11-03
Malmfältens Kraftverk AB -
Ledamot
2004-05-03 - 2008-10-16
Fritids- och kulturnämnd -
Insynspolitiker
2004-05-03 - 2006-12-31
Jukkasjärvi Sockens belysningsförening -
Ers
2006-02-13 - 2006-12-31
Kirunabostäder AB -
Ledamot
2004-03-01 - 2006-12-31
Kommunstyrelse -
Ers
2003-01-01 - 2006-12-31
Malmfältens Folkhögskola -
Ombudsers
2004-09-13 - 2006-12-31
Naturvårdsnämnd -
Ombudsers
2004-03-01 - 2006-12-31
Valberedning -
Ledamot
2004-03-01 - 2006-10-31
Partiberedning -
Ledamot
2004-03-01 - 2006-08-31
Kommunens Översiktsplanegrupp -
Ersättare
2003-01-01 - 2004-03-07
Kiruna Jaktvårdskrets -
Ledamot
2003-01-01 - 2004-02-29
Kirunabostäder AB -
Ersättare
2003-01-01 - 2004-02-29
Malmfältens Kraftverk AB -
Ledamot
2003-01-01 - 2004-02-29
Miljö- och byggnämnden -
Ledamot
2003-01-01 - 2004-02-29
Miljö- och byggnämnd -
Ersättare
1999-01-01 - 2002-12-31
Malmfältens Kraftverk AB -
Ersättare
1995-01-01 - 1998-12-31
Miljönämnden -
Ersättare
1995-01-01 - 1998-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)




TroInt 8.1

© Förtroendemannaregistret, Kiruna kommun 2008.
Systemansvarig: Anja Leinonen, Kommunkansliet.
E-post: kommun@kommun.kiruna.se