Förtroendemannaregistret

Kirunas kommunvapen Sidhuvud
 

Förtroendevalda

Historik för Henelund, Annica (C)
Nämnd/styrelsePeriod
Kommunstyrelse -
Ledamot
2011-01-01 - 2018-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
Ledamot
2015-01-01 - 2018-12-31
Konstmuseet i Norr -
Ledamot
2017-01-01 - 2018-12-31
Krisledningsnämnd -
Ledamot
2015-01-01 - 2018-12-31
Kultur- och utbildningsnämnd -
Ledamot
2015-01-01 - 2018-12-31
Malmfältens Folkhögskola -
Ombudsers
2016-02-22 - 2018-12-31
Partiberedning -
Ers
2004-05-03 - 2018-12-31
Gruppledare -
Ers
2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige -
Ledamot
2002-11-01 - 2018-10-14
Valberedning -
Ledamot
2008-10-16 - 2018-10-14
Fritids- och kulturnämnd -
Ledamot
2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
Ers
2011-01-01 - 2014-12-31
Krisledningsnämnd -
Ers
2011-01-01 - 2014-12-31
Samverkanorganet kommunen-LKAB (Au) -
Ers
2011-01-01 - 2014-12-31
Kiruna Näringsfastigheter AB -
Ledamot
2011-01-01 - 2012-09-17
Kirunabostäder AB -
Ledamot
2011-01-01 - 2012-09-17
Fritids- och kulturnämnd -
Insyns
2007-01-01 - 2010-12-31
Kommunens Översiktsplanegrupp -
Ers
2004-04-19 - 2010-12-31
Kommunstyrelse -
Ers
2004-03-01 - 2010-12-31
Valberedning -
Ers
2004-05-03 - 2008-10-15
Fritids- och kulturnämnd -
Vice ordf
2004-02-09 - 2006-12-31
Valberedning -
Ersättare
2003-01-01 - 2004-02-29

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
TroInt 8.1

© Förtroendemannaregistret, Kiruna kommun 2008.
Systemansvarig: Anja Leinonen, Kommunkansliet.
E-post: kommun@kommun.kiruna.se