Förtroendemannaregistret

Kirunas kommunvapen Sidhuvud
 

Förtroendevalda

Historik för Persson Holmdén, Elisabeth (S)
Nämnd/styrelsePeriod
Kommunfullmäktige -
Ledamot
2014-10-16 - 2019-10-23
Kiruna Näringsfastigheter AB -
Ledamot
2015-01-01 - 2018-12-31
Kirunabostäder AB -
Ledamot
2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunförbundet Norrbotten -
Ombudsers
2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunstyrelse -
Ledamot
2015-01-01 - 2018-12-31
Sparbanken Nord -
Huvudman
2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunförbundet Norrbotten -
Ombud
2008-11-24 - 2014-12-31
Kommunstyrelse -
Ers
2011-01-01 - 2014-12-31
Leader Polaris -
Ers
2012-10-23 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige -
Vice ordf
2010-11-01 - 2014-10-15
Barn- och utbildningsnämnd -
Ledamot
2004-03-01 - 2010-12-31
Kirunabostäder AB -
Ombudsers
2008-06-10 - 2010-12-31
Kommunstyrelse -
Ledamot
2008-06-10 - 2010-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
Ers
2007-01-01 - 2010-12-31
Krisledningsnämnd -
Ers
2010-03-01 - 2010-12-31
Leader Polaris -
Ledamot
2010-04-12 - 2010-12-31
Samverkanorganet kommunen-LKAB (Au) -
Ers
2007-01-01 - 2010-12-31
Kommunfullmäktige -
1:e vice ordf
2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunförbundet Norrbotten -
Ombudsers
2008-06-10 - 2008-11-24
Kommunstyrelse -
Ers
2007-01-01 - 2008-06-09
Kommunfullmäktige -
Ers
2003-09-18 - 2006-10-31
Barn- och utbildningsnämnden -
Ersättare
2003-01-01 - 2004-02-29

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
TroInt 8.1

© Förtroendemannaregistret, Kiruna kommun 2008.
Systemansvarig: Anja Leinonen, Kommunkansliet.
E-post: kommun@kommun.kiruna.se