Förtroendemannaregistret

Kirunas kommunvapen Sidhuvud
 

Förtroendevalda

Historik för Suup, Roger (S)
Nämnd/styrelsePeriod
Gymnasienämnden för Lapplands gymnasium -
Ers
2018-02-19 - 2018-12-31
Kommunala Handikapprådet -
Ers BUN
2015-03-02 - 2018-12-31
Kommunförbundet Norrbotten -
Ombud
2008-06-10 - 2018-12-31
Kommunstyrelse -
Ledamot
2004-03-01 - 2018-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
Ledamot
2007-01-01 - 2018-12-31
Krisledningsnämnd -
Ledamot
2010-03-01 - 2018-12-31
Kultur- och utbildningsnämnd -
Ordf
2015-01-01 - 2018-12-31
Minoritetsspråkssamråd -
Ordf
2016-03-07 - 2018-12-31
Norrbottens Energikontor AB -
Ers
2015-03-02 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige -
Ledamot
2006-09-25 - 2018-10-14
Minoritetsspråkssamråd -
Vice ordf
2015-02-02 - 2016-03-06
Barn- och utbildningsnämnd -
Ordf
2004-01-01 - 2014-12-31
Gymnasienämnden för Lapplands gymnasium -
Ledamot
2010-01-01 - 2014-12-31
Kommunala Handikapprådet -
Ledamot BUN
2011-03-29 - 2014-12-31
Kommunens Översiktsplanegrupp -
Ers
2011-01-01 - 2014-12-31
Kommuninvest Ekonomisk förening -
Ombudsers
2011-01-01 - 2014-12-31
Leader Polaris -
Ledamot
2012-10-23 - 2014-12-31
Samverkanorganet kommunen-LKAB (Au) -
Ledamot
2007-01-01 - 2014-12-31
Partiberedning -
Ordf
2008-06-10 - 2014-10-14
Valberedning -
Ordf
2008-06-10 - 2014-10-14
Leader Polaris -
Ers
2011-02-28 - 2012-10-22
Sámi Teáhter -
Ombudsers
2011-01-01 - 2012-03-19
Kommunala Handikapprådet -
Ledamot BUN
2007-01-01 - 2010-12-31
Kommunala Pensionärsrådet -
Ers BUN
2007-04-12 - 2010-12-31
Lapplands Kommunalförbund -
Ers
2007-01-01 - 2010-12-31
Arbetsmarknadsnämnd -
Ers
2007-01-01 - 2010-06-07
Kommunförbundet Norrbotten -
Ombudsers
2007-01-01 - 2008-06-09
Partiberedning -
Ers
2008-02-11 - 2008-06-09
Valberedning -
Ers
2008-02-11 - 2008-06-09
Personal- och organisationsutskott -
Ledamot
2004-03-01 - 2006-12-31
Kommunfullmäktige -
Ers
2003-02-18 - 2006-09-24
Barn- och utbildningsnämnden -
Ledamot
2003-01-01 - 2003-12-31
Barn- och utbildningsnämnd -
Ordf
1999-01-01 - 2002-12-31
Kommunstyrelse -
Ersättare
1999-01-01 - 2002-12-31
Lapplands Kommunalförbund -
Ersättare
1999-01-01 - 2002-12-31
Barn- och utbildningsnämnd -
Ersättare
1998-04-01 - 1998-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
TroInt 8.1

© Förtroendemannaregistret, Kiruna kommun 2008.
Systemansvarig: Anja Leinonen, Kommunkansliet.
E-post: kommun@kommun.kiruna.se