Förtroendemannaregistret

Kirunas kommunvapen Sidhuvud
 

Förtroendevalda

Historik för Selberg, Gunnar (C)
Nämnd/styrelsePeriod
Gymnasienämnden för Lapplands gymnasium -
Ledamot
2011-01-01 - 2018-12-31
Inköpsdelegerande -
Ledamot
2011-01-01 - 2018-12-31
Kommunala Handikapprådet -
Ledamot KS
2015-05-18 - 2018-12-31
Kommunförbundet Norrbotten -
Ombud
2015-02-23 - 2018-12-31
Kommunstyrelse -
Ledamot
2003-01-01 - 2018-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
Ledamot
2011-01-01 - 2018-12-31
Krisledningsnämnd -
Ledamot
2011-01-01 - 2018-12-31
Lapplands Kommunalförbund -
Ers
2015-01-01 - 2018-12-31
Malmfältens Folkhögskola -
Ombud
2016-04-11 - 2018-12-31
Partiberedning -
Ledamot
2002-11-01 - 2018-12-31
Gruppledare -
Gruppledare
2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige -
Ledamot
2002-11-01 - 2018-10-14
Kommunens Översiktsplanegrupp -
Ledamot
2004-04-19 - 2014-12-31
Lapplands Kommunalförbund -
Ledamot
2011-01-01 - 2014-12-31
Länstrafiken -
Opp repr
2011-01-01 - 2014-12-31
Samverkanorganet kommunen-LKAB (Au) -
Ledamot
2011-01-01 - 2014-12-31
Kiruna kommunpartner AB -
Ledamot
2011-01-01 - 2011-04-10
Kiruna Kraft AB -
Ledamot
2011-01-01 - 2011-04-10
Tekniska Verken i Kiruna AB -
Ledamot
2011-01-01 - 2011-04-10
Valnämnd -
Insyns
2007-04-23 - 2010-12-31
Valberedning -
Ers
2008-10-16 - 2010-10-31
Valberedning -
Ledamot
2003-01-01 - 2008-10-15
Arbetsmarknadsnämnd -
Ledamot
2004-03-01 - 2006-12-31
Kiruna Lappland Ekonomisk förening -
Ledamot
2004-03-01 - 2006-12-31
Näringslivsutskott -
Ordf
2004-03-01 - 2006-12-31
Progressum -
Ledamot
2004-03-01 - 2006-12-31
Valnämnd -
Insynspolitiker
2004-05-03 - 2006-12-31
Samverkanorganet kommunen-samerna -
Vice ordf
2004-03-01 - 2006-04-24
Kommunens Översiktsplanegrupp -
Ersättare
2003-01-01 - 2004-03-07
Miljö- och byggnämnden -
Insynspolitiker
2003-01-01 - 2004-02-29
Omsorgsnämnden -
Insynspolitiker
2003-01-01 - 2004-02-29
Arbetsmarknadsnämnd -
Ledamot
2003-01-01 - 2003-03-31
Kiruna 100 år -
Ers rev
1998-09-01 - 2002-12-31
Kiruna Renhållnings AB -
Revisor
2000-01-01 - 2002-12-31
Kirunabostäder AB -
Revisor
1995-04-01 - 2002-12-31
Kommunens revisorer -
Ledamot
1999-01-01 - 2002-12-31
Näringslivsstiftelsen -
Revisor
1996-06-01 - 2002-12-31
Kommunens revisorer -
Ordf
1995-04-01 - 1998-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
TroInt 8.1

© Förtroendemannaregistret, Kiruna kommun 2008.
Systemansvarig: Anja Leinonen, Kommunkansliet.
E-post: kommun@kommun.kiruna.se