Förtroendemannaregistret

Kirunas kommunvapen Sidhuvud
 

Förtroendevalda

Historik för Johansson, Maivor (S)
Nämnd/styrelsePeriod
Kommunfullmäktige -
Ers
2014-10-16 - 2018-10-14
Barn- och utbildningsnämnd -
Ledamot
2011-01-01 - 2014-12-31
Gymnasienämnden för Lapplands gymnasium -
Ers
2010-01-01 - 2014-12-31
Kommunstyrelse -
Ledamot
2011-01-01 - 2014-12-31
Malmfältens Folkhögskola -
Ombudsers
2011-01-01 - 2014-12-31
Stiftelsen Kiruna Samegård -
Ledamot
2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige -
Ledamot
1998-11-01 - 2014-10-15
Leader Polaris -
Ledamot
2011-02-28 - 2012-10-22
Barn- och utbildningsnämnd -
Ers
2008-10-16 - 2010-12-31
Kommunstyrelse -
Ers
2008-11-24 - 2010-12-31
Stiftelsen Kiruna Samegård -
Ombud
2009-09-21 - 2010-12-31
Arbetsmarknadsnämnd -
Ersättare
2003-04-01 - 2004-02-29
Barn- och utbildningsnämnden -
Ledamot
2003-01-01 - 2004-02-29
Kommunstyrelsen -
Ersättare
2003-01-01 - 2004-02-29
Lapplands Kommunalförbund -
Ersättare
2003-02-17 - 2004-02-29
Personal- och organisationsutskottet -
Ersättare
2003-10-13 - 2004-02-29
Fritids- och kulturnämnd -
Ledamot
1989-01-01 - 2002-12-31
Kommunstyrelse -
Ersättare
1999-01-01 - 2002-12-31
Handikapprådet -
Ersättare
1989-01-01 - 1998-12-31
Miljö och hälsoskyddsnämnden -
Ersättare
1994-09-01 - 1994-12-31
Barn- och utbildningsnämnd -
Ersättare
1990-07-01 - 1991-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
TroInt 8.1

© Förtroendemannaregistret, Kiruna kommun 2008.
Systemansvarig: Anja Leinonen, Kommunkansliet.
E-post: kommun@kommun.kiruna.se