Förtroendemannaregistret

Kirunas kommunvapen Sidhuvud
 

Förtroendevalda

Historik för Fjällborg, Sten (S)
Nämnd/styrelsePeriod
Godemän vid fastighetsbildningsförrättning m m -
Godeman
2003-01-01 - 2010-12-31
Godemän vid fastighetsbildningsförrättning m m -
Ledamot
1999-01-01 - 2002-12-31
Hemvärnsområdens förtroendenämnder -
Ledamot
1999-01-01 - 2002-12-31
Kommunförbundet Norrbotten -
Ersättare
1987-10-01 - 1994-12-31
Kommunfullmäktige -
Ledamot
1973-11-01 - 1991-10-31
Handikapprådet -
Ersättare
1983-01-01 - 1985-12-31
Kiruna Hembygdsförening -
Repr
1977-01-01 - 1985-12-31
Byggnadsnämnden -
Ledamot
1977-01-01 - 1983-11-30
Centrala arbetsmiljökommittén -
Ledamot
1980-01-01 - 1982-12-31
Fok fritidsavdelning -
Ersättare
1974-01-01 - 1982-12-31
Fritids- och kulturnämnd -
Ersättare
1977-01-01 - 1982-12-31
Taxeringsnämnder -
Ledamot
1980-01-01 - 1982-12-31
Styrelsen för hälsovårdscentral -
Ledamot
1979-01-01 - 1979-12-31
Styrelsen för tvättinrättningen -
Vordf
1977-01-01 - 1979-12-31
Valmän fastighetsdomstol -
Ledamot
1974-01-01 - 1974-12-31
Fritids o Kulturnämndens idrotts och ungdomsavdelning -
Ledamot
1971-01-01 - 1973-12-31
Kommunfullmäktige -
Ersättare
1970-11-01 - 1973-10-31
Valmän för utseende av agodelningsnämnd -
Ledamot
1964-01-01 - 1971-12-31
Valmän för utseende av vattenrättsnämnd -
Ledamot
1964-01-01 - 1971-12-31
Försäkringsnämnden -
Ersättare
1963-01-01 - 1970-12-31
Näringsnämnden -
Ersättare
1963-01-01 - 1970-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
TroInt 8.1

© Förtroendemannaregistret, Kiruna kommun 2008.
Systemansvarig: Anja Leinonen, Kommunkansliet.
E-post: kommun@kommun.kiruna.se