Förtroendemannaregistret

Kirunas kommunvapen Sidhuvud
 

Förtroendevalda

Historik för Thornlund, Tage (S)
Nämnd/styrelsePeriod
Godemän vid fastighetsbildningsförrättning m m -
Godeman
2003-01-01 - 2018-12-31
Kiruna kommunpartner AB -
Suppl
2009-12-15 - 2014-12-31
Kiruna Kraft AB -
Suppl
2009-12-15 - 2014-12-31
Tekniska Verken i Kiruna AB -
Suppl
2007-06-11 - 2014-12-31
Hemvärnsområdenas förtroendenämnder -
Vgi/Kdo
2011-01-01 - 2011-02-21
Överförmyndarnämnd -
Ers
2003-01-01 - 2010-12-31
Tekniska Verken i Kiruna AB -
Suppl
2004-03-01 - 2006-12-31
Jukkasjärvi Sockens belysningsförening -
Ersättare
1983-01-01 - 1994-12-31
Vittangi byasamfällighet -
Ersättare
1983-01-01 - 1994-12-31
Kommundelsråd Vittangi -
Ledamot
1980-01-01 - 1982-12-31
Taxeringsnämnder -
Ledamot
1980-01-01 - 1982-12-31
Jukkasjärvi Sockens belysningsförening -
Ersättare
1977-01-01 - 1979-12-31
Företagsnämnden -
Ersättare
1974-01-01 - 1976-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
TroInt 8.1

© Förtroendemannaregistret, Kiruna kommun 2008.
Systemansvarig: Anja Leinonen, Kommunkansliet.
E-post: kommun@kommun.kiruna.se