Förtroendemannaregistret

Kirunas kommunvapen Sidhuvud
 

Förtroendevalda

Historik för Stålnacke, Kenneth (KIP)
Nämnd/styrelsePeriod
Gruppledare -
Gruppledare
2018-10-15 - 2019-03-01
Kommunfullmäktige -
Ledamot
2014-10-16 - 2018-10-14
Sparbanken Nord -
Huvudman
2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige -
Ordf
2010-11-01 - 2014-10-15
Esrange Lokala Samrådskommitté -
Ledamot
2004-03-01 - 2010-12-31
Inköpsdelegerande -
Ledamot
2006-11-01 - 2010-12-31
Kiruna Lappland Ekonomisk förening -
Ers
2004-03-01 - 2010-12-31
Kirunabostäder AB -
Ombud
2004-03-01 - 2010-12-31
Kommunala Handikapprådet -
Ers KS
2008-11-03 - 2010-12-31
Kommunala Pensionärsrådet -
Ledamot KS
2008-11-03 - 2010-12-31
Kommunens Översiktsplanegrupp -
Ordf
2005-01-31 - 2010-12-31
Kommunförbundet Norrbottens styrelse -
Ledamot
2007-02-12 - 2010-12-31
Kommunstyrelse -
Ordf
2004-01-01 - 2010-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
Ordf
2004-01-01 - 2010-12-31
Krisledningsnämnd -
Ordf
2010-03-01 - 2010-12-31
Lapplands Kommunalförbund -
Ledamot
2003-02-17 - 2010-12-31
Leader Polaris -
Ombud
2008-11-03 - 2010-12-31
Leader Tornedalen -
Ombud
2008-11-03 - 2010-12-31
Norrbottens Energikontor AB -
Ledamot
2006-03-13 - 2010-12-31
Progressum -
Ledamot
2008-10-16 - 2010-12-31
Samverkanorganet kommunen-LKAB (Au) -
Ledamot
2003-01-01 - 2010-12-31
Samverkanorganet kommunen-samerna -
Ordf
2006-09-04 - 2010-12-31
Tekniska Verken i Kiruna AB -
Ombud
2004-03-01 - 2010-12-31
Kommunfullmäktige -
Ledamot
1991-11-01 - 2010-10-31
Partiberedning -
Adjungerad
2006-11-01 - 2010-10-31
Arbetsmarknadsnämnd -
Ordf
2004-03-01 - 2010-06-07
Progressum -
Ers
2004-03-01 - 2008-10-15
Kommunstyrelsens IT-grupp -
Ledamot
2003-01-01 - 2006-12-31
NAB -
Ombud
2004-03-01 - 2006-12-31
Näringslivsutskott -
Vice ordf
2004-03-01 - 2006-12-31
Svenska Kommunförsäkrings AB -
Ombudsers
2004-11-09 - 2006-12-31
Samverkanorganet kommunen-samerna -
Adjungerad
2004-03-01 - 2006-04-23
Arbetsmarknadsnämnd -
Ledamot
2003-04-01 - 2004-02-29
Barn- och utbildningsnämnden -
Ledamot
2003-01-01 - 2004-02-29
Kommunförbundet Norrbotten -
Ombud
2003-02-17 - 2004-02-29
Personal- och organisationsutskottet -
Ledamot
2003-01-01 - 2004-02-29
Tekniska Verken i Kiruna AB -
Ledamot
2003-01-01 - 2004-02-29
Valberedning -
Ordförande
2004-01-01 - 2004-02-29
Partiberedning -
Gruppled
2002-11-01 - 2004-02-09
Kommunstyrelsen -
Ledamot
2003-01-01 - 2003-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
Ledamot
2003-01-01 - 2003-12-31
Valberedning -
Ledamot
2003-02-17 - 2003-12-31
Bostadsrättsföreningar -
Ersättare
1999-01-01 - 2002-12-31
Kommunförbundet Norrbotten -
Ersättare
1999-01-01 - 2002-12-31
Kommunstyrelse -
Ledamot
1995-01-01 - 2002-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
Ledamot
1995-01-01 - 2002-12-31
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation -
Ordf
1999-01-01 - 2002-12-31
Kommunstyrelsens IT-grupp -
Ordf
1999-01-01 - 2002-12-31
Näringslivsstiftelsen -
Ledamot
1999-01-01 - 2002-12-31
Partiberedning -
Ordf
1999-01-01 - 2002-12-31
Personal- och organisationsutskott -
Vordf
1999-01-01 - 2002-12-31
Samverkansorganet kommunen-LKAB -
Ledamot
1993-07-01 - 2002-12-31
Valberedning -
Vordf
1999-01-01 - 2002-12-31
Barn- och utbildningsnämnd -
Ledamot
1997-11-01 - 1998-12-31
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation -
Ledamot
1995-01-01 - 1998-12-31
ESRange lokala samarbetskommitté -
Ersättare
1993-07-01 - 1994-12-31
Kf vitaliseringsutskott -
Ledamot
1992-01-01 - 1994-12-31
Kiruna Renhållnings AB -
Ersättare
1993-07-01 - 1994-12-31
Kiruna Turism AB -
Ersättare
1992-01-01 - 1994-12-31
Kiruna Värmeverks AB -
Ersättare
1993-07-01 - 1994-12-31
Kommunstyrelse -
Vordf
1993-05-15 - 1994-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
Vordf
1993-05-15 - 1994-12-31
Näringslivsstiftelsen -
Ordf
1993-07-01 - 1994-12-31
Personal- och organisationsutskott -
Ersättare
1992-01-01 - 1994-12-31
Samverkansorganet kommunen-samerna -
Ledamot
1993-07-01 - 1994-12-31
Valberedning -
Ledamot
1993-05-15 - 1994-12-31
Kommunstyrelse -
Ersättare
1992-01-01 - 1993-05-14
Fritids o kulturnämnd au -
Ledamot
1990-07-01 - 1991-12-31
Fritids- och kulturnämnd -
Vordf
1990-07-01 - 1991-12-31
Miljö och hälsoskyddsnämnden -
Ersättare
1989-01-01 - 1991-12-31
Kommunfullmäktige -
Ersättare
1988-11-01 - 1991-10-31
Fritids- och kulturnämnd -
Ersättare
1989-01-01 - 1990-06-30
Kirunabostäder AB -
Ersättare
1986-01-01 - 1988-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
TroInt 8.1

© Förtroendemannaregistret, Kiruna kommun 2008.
Systemansvarig: Anja Leinonen, Kommunkansliet.
E-post: kommun@kommun.kiruna.se