Förtroendemannaregistret

Kirunas kommunvapen Sidhuvud
 

Förtroendevalda

Historik - Kultur- och utbildningsnämnd 2019-01-01
NamnUppdragPartiTidsperiod
 
Ej aktiva förtroendevalda
Bohm, Annicka Ledamot S2019-01-01 - 2019-10-21
Tapojärvi, August Ledamot V2019-01-01 - 2019-10-21
Martinez, Jennie Ers C2019-01-01 - 2019-02-18
Esberg, Jenny Ers KD2019-01-01 - 2019-06-10
 
Aktiva förtroendevalda
Ek, Bo Ledamot SJVP2019-01-01 - 2020-09-13
Sydberg, Stefan Insyns M2019-01-01 - 2020-02-17
Taube, Emma Ers FI2019-01-01 - 2020-09-14
Zakariasson, Mari Ers S2019-01-01 - 2019-04-08
Fredriksson, Hanna Ers SJVP2019-01-01 - 2020-09-13
 
Aktuell styrelse
Henelund, Annica Ordf C2019-01-01 - ff
Lans, Rune Vice ordf C2019-01-01 - ff
Gustafsson, Magnus Ledamot C2019-01-01 - ff
Sundberg, Monica Ledamot C2019-01-01 - ff
Nilsson, Kenneth Ledamot S2019-01-01 - ff
Kemi, Lars Jonas Ledamot SL2019-01-01 - ff
Johansson, Jimmy Ers C2019-01-01 - ff
Göransson, Peter Ers C2019-01-01 - ff
Sydberg, Jan Ers S2019-01-01 - ff
Stålnacke, Jonas Ers S2019-01-01 - ff
Kuhmunen, Astrid Insyns KIP2019-01-01 - ff

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)


TroInt 8.1

© Förtroendemannaregistret, Kiruna kommun 2008.
Systemansvarig: Anja Leinonen, Kommunkansliet.
E-post: kommun@kommun.kiruna.se