Förtroendemannaregistret

Kirunas kommunvapen Sidhuvud
 

Förtroendevalda

Historik - Kultur- och utbildningsnämnd 2015-01-01
NamnUppdragPartiTidsperiod
 
Ej aktiva förtroendevalda
Stålnacke, Jonas Ledamot M2015-01-01 - 2018-12-31
Vilgats, Timo Ers MP2015-01-01 - 2018-12-31
 
Aktiva förtroendevalda
Henriksson, Siv Vice ordf V2015-01-01 - 2018-12-31
Suup, Roger Ordf S2015-01-01 - 2018-12-31
Henelund, Annica Ledamot C2015-01-01 - 2018-12-31
Lans, Anna Ledamot C2015-01-01 - 2018-12-31
Lans, Rune Ledamot C2015-01-01 - 2018-12-31
Sundberg, Monica Ledamot C2015-01-01 - 2018-12-31
Järvinen, Malin Ledamot FI2015-01-01 - 2018-12-31
Gunillasson, Siv Ledamot S2015-01-01 - 2015-02-23
Tano, Anders Ledamot S2015-01-01 - 2016-09-12
Vånsjö, Dick Ledamot SJVP2015-01-01 - 2018-12-31
Gustafsson, Magnus Ers C2015-01-01 - 2018-12-31
Kangas, Gunilla Ers FI2015-01-01 - 2018-12-31
Thylin, Ruth Ers KD2015-01-01 - 2018-12-31
Tapani, Per-Erik Ers KIP2015-01-01 - 2018-12-31
Jatko Töyrä, Nina Ers S2015-01-01 - 2018-12-31
Rannerud, Hanna Ers S2015-01-01 - 2016-09-11
Stålnacke, Jonas Ers S2015-01-01 - 2018-12-31
Ek, Bo Ers SJVP2015-01-01 - 2018-12-31
Kemi, Lars Jonas Ers SL2015-01-01 - 2018-12-31
Gustafsson, Carolina Ers V2015-01-01 - 2018-12-31

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)


TroInt 8.1

© Förtroendemannaregistret, Kiruna kommun 2008.
Systemansvarig: Anja Leinonen, Kommunkansliet.
E-post: kommun@kommun.kiruna.se