Förtroendemannaregistret

Kirunas kommunvapen Sidhuvud
 

Förtroendevalda

Historik - Kirunabostäder AB 2008-06-10
NamnUppdragPartiTidsperiod
 
Ej aktiva förtroendevalda
Norman, Joakim Vice ordf NS2007-01-01 - 2008-10-15
Hollström, Göta Suppl KIP2005-02-14 - 2008-10-16
Storeide, Arild Suppl KIP2004-05-03 - 2010-12-31
Isaksson, Erik Suppl MP2007-01-01 - 2010-12-31
Henriksson, Johnny Suppl NS2007-01-01 - 2008-10-16
Björkenvall, Lars Suppl S2007-01-01 - 2009-02-23
Kenttä, Gunvor Suppl S2006-04-24 - 2010-12-31
Töyrä, Hildur Suppl S2007-11-26 - 2008-10-15
Carlsson, Monica Suppl V2004-03-01 - 2008-10-16
Wanhatalo, Thea Lek revisor KIP2007-01-01 - 2010-12-31
Ruokamo, Kenneth Lek rev suppl KIP2007-09-24 - 2010-12-31
Suup, Gösta Lek rev suppl V2008-02-11 - 2011-02-20
Tapani, Vera Ledamot -1995-11-01 - 2014-12-31
Johansson, Åsa Ledamot M2007-01-01 - 2008-10-16
Jakobsson, Stefan Ledamot S2007-01-01 - 2008-09-22
 
Aktiva förtroendevalda
Haara, Hugo Suppl S2003-01-01 - 2012-11-12
Persson Holmdén, Elisabeth Ombudsers S2008-06-10 - 2010-12-31
Stålnacke, Kenneth Ombud S2004-03-01 - 2010-12-31
Rinne, Irma Lek revisor M2004-11-09 - 2010-12-31
Sidér, Sören Lek revisor NS2007-06-11 - 2010-12-31
Liikavainio, Tea Lek rev suppl S2007-01-01 - 2010-12-31
Rönnebro, Lilly Ledamot KIP2003-02-17 - 2008-10-15
Bäckström, Håkan Ledamot S2007-09-24 - 2010-12-31
Sydberg, Jan Ledamot S2007-01-01 - 2010-12-31
Gunnestam, Lars Ledamot V2004-01-01 - 2010-12-31

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)


TroInt 8.1

© Förtroendemannaregistret, Kiruna kommun 2008.
Systemansvarig: Anja Leinonen, Kommunkansliet.
E-post: kommun@kommun.kiruna.se